Calendar
August - Septembrie 2005
25 - 26 august
Conferinta Managementul Resurselor Umane in Invatamantul Superior, OECD, Paris
1 - 3 septembrie
Conferinta - "Bi-and multilingual universities - challenges and future prospects" Universitatea din Helsinki, Finlanda
Unul din scopurile principale ale conferintei este discutarea aspectelor de ordin strategic si pragmatic legate de dezvoltarea invatamantului multilingv la nivel universitar.
8 - 10 septembrie
Seminar international "Institutional, National and International Responses to the Challenges of the Labour Market: Vocational Content in Mass Higher Education" organizat de UNESCO- UNEVOC si UNESCO-CEPES, in colaborare cu Organizatia Internationala a Muncii, Comisia Europeana si European Training Foundation (ETF) Bonn, Germania
14 - 17 septembrie
A 17-a Conferinta Anuala a Asociatiei Europene pentru Educatie Internationala (EAIE) Cracovia, Polonia
22 - 23 septembrie
Forum-ul Consiliului Europei: "Higher Education Governance: between democratic culture, academic aspirations and market forces" Council of Europe Headquarters, Strasbourg, Franta
Manifestarea este organizata de Consiliul Europei si este dedicata prezentarii si dezbaterii rezultatelor obtinute pe parcursul a 2 ani in cadrul proiectului propriu Higher Education Governance.
Sumar
Pe scurt
Mini-editorial
Statutul european al cercetatorului
Asigurarea calitatii invatamantului
Inventarul procesului Bologna
 
Inventarul Procesului Bologna
 

La Conferinta ministeriala europeana din Septembrie 2003, ministrii cu responsabilitati in domeniul invatamantului superior au solicitat Grupului de Urmarire a procesului Bologna (BFUG) efectuarea unui exercitiu de inventariere privind progresele inregistrate in trei domenii prioritare de actiune: asigurarea calitatii, sistemul de invatamant superior bazat pe doua cicluri si recunoasterea reciproca a diplomelor si perioadelor de studii. S-a cerut de asemeni grupului in cauza identificarea, acolo unde este cazul, a actiunilor corective necesare. Ca urmare a acestei solicitari, BFUG a stabilit, in martie 2004, o echipa de lucru insarcinata cu elaborarea unui raport ce a fost prezentat Conferintei ministeriale Bergen (mai 2005).

Concluziile raportului sus-mentionat releva un fapt imbucurator pentru tarile angajate in procesul Bologna, anume ca mecanismul voluntar-colectiv si inter-guvernamental functioneaza cu succes; in urmarirea obiectivelor comune nu se inregistreaza distorsiuni sau discontinuitati, iar tintele intermediare stabilite au fost atinse de majoritatea tarilor.

Pe de alta parte, in raport se mentioneaza necesitatea punerii in practica a unor mecanisme suplimentare care sa sustina progresul in cele trei domenii de actiune amintite mai sus, facandu-se in acest sens urmatoarele cinci recomandari :

  1. Initierea unui proces formal de atragere si implicare a organizatiilor patronale la nivel national si european.
  2. Crearea unui grup de lucru care sa identifice problemele asociate accesului echitabil in invatamantul superior si sa defineasca posibile repere de masurare in aceasta zona de actiune.
  3. Intocmirea, de catre fiecare tara participanta, a unui plan de actiune vizand imbunatatirea calitatii procesului de recunoastere a calificarilor obtinute in afara granitelor nationale.
  4. Dezvoltarea unor mecanisme de suport pentru asistarea tarilor participante in vederea implementarii procesului Bologna.
  5. Continuarea exercitiului de inventariere, in colaborare cu BFUG si tarile participante.

[ articolul complet (eng) PDF-file ]

 Înapoi
Daca doriti sa nu mai primiti acest buletin informativ va rugam sa trimiteti un e-mail la adresa buletin@cnfis.ro
Copyright © CNFIS 2005