Calendar
August - Septembrie 2005
25 - 26 august
Conferinta Managementul Resurselor Umane in Invatamantul Superior, OECD, Paris
1 - 3 septembrie
Conferinta - "Bi-and multilingual universities - challenges and future prospects" Universitatea din Helsinki, Finlanda
Unul din scopurile principale ale conferintei este discutarea aspectelor de ordin strategic si pragmatic legate de dezvoltarea invatamantului multilingv la nivel universitar.
8 - 10 septembrie
Seminar international "Institutional, National and International Responses to the Challenges of the Labour Market: Vocational Content in Mass Higher Education" organizat de UNESCO- UNEVOC si UNESCO-CEPES, in colaborare cu Organizatia Internationala a Muncii, Comisia Europeana si European Training Foundation (ETF) Bonn, Germania
14 - 17 septembrie
A 17-a Conferinta Anuala a Asociatiei Europene pentru Educatie Internationala (EAIE) Cracovia, Polonia
22 - 23 septembrie
Forum-ul Consiliului Europei: "Higher Education Governance: between democratic culture, academic aspirations and market forces" Council of Europe Headquarters, Strasbourg, Franta
Manifestarea este organizata de Consiliul Europei si este dedicata prezentarii si dezbaterii rezultatelor obtinute pe parcursul a 2 ani in cadrul proiectului propriu Higher Education Governance.
Sumar
Pe scurt
Mini-editorial
Statutul european al cercetatorului
Asigurarea calitatii invatamantului
Inventarul procesului Bologna
Mini-editorial

 

Sinergetica studiilor doctorale

Un observator atent al fenomenelor care se desfasoara astazi in zona invatamantului superior si a cercetarii nu poate sa nu sesizeze importanta pe care o prezinta cercetarea ca parte integranta a invatamantului superior european, precum si necesitatea stabilirii unor legaturi mai stranse intre Spatiul Comun European al Invatamantului Superior si Aria Europeana a Cercetarii, in contextul in care ambele aceste constructe definesc substratul organic al unei Europe a cunoasterii.

Depasirea cadrului de organizare a invatamantului superior pe doua cicluri, prin adaugarea unui al treilea ciclu reprezentat de studiile doctorale, nu face decat sa marcheze de o maniera lipsita de echivoc rolul major pe care-l joaca cercetarea si formarea pentru cercetare, alaturi de promovarea interdisciplinaritatii, in procesul de mentinere si imbunatatire a calitatii unui invatamant superior european orientat spre performanta si cresterea competitivitatii.

Discutiile si consultarile intense in legatura cu problematica studiilor doctorale, desfasurate in ultimul timp la nivelul grupurilor de experti si ai reprezentantilor diversilor poli societali (de dimensiune nationala sau trans-nationala) indica o grupare a consensului in jurul urmatorului set de principii de baza :

  • Componenta centrala a pregatirii doctorale este avansarea limitelor cunoasterii, prin promovarea cercetarii de factura originala, in stransa corelare cu nevoile unei piete a muncii cu o sfera de cuprindere mai mare decat cea academica.
  • Inglobarea problematicii studiilor doctorale in strategiile si politicile institutionale. Universitatile, ca institutii, trebuie sa-si asume responsabilitatea garantiei ca programele doctorale si instruirea in cercetare pe care o ofera sunt astfel concepute incat pot face fata noilor provocari din mediul extern si ofera oportunitati adecvate de dezvoltare ulterioara a carierei profesionale.
  • Importanta diversitatii: diversitatea programelor doctorale din Europa reprezinta un punct tare ce trebuie sustinut prin calitate si bune practici.
  • Doctoranzii trebuie asimilati cercetatorilor profesionisti la inceput de cariera (cu drepturile proportionale aferente), care aduc o contributie-cheie la crearea de cunoastere noua.
  • Rolul crucial jucat de coordonare si evaluare. Acestea trebuie asigurate intr-un cadru contractual transparent marcat de responsabilitati impartite intre doctoranzi, coordonatori si institutiile organizatoare de doctorat (incluzind, acolo unde este cazul, si alti parteneri).
  • Atingerea unei mase critice. Programele doctorale trebuie sa urmareasca atingerea unei mase critice, inspirandu-se din diversele practici inovative introduse in universitatile europene, dar adaptandu-le, acolo unde este cazul, propriului context national, regional sau local.
  • Durata studiilor doctorale trebuie fixata in mod adecvat (3-4 ani ca regula generala).
  • Promovarea structurilor inovative, cu scopul de a face fata provocarilor ridicate de interdisciplinaritate si de necesitatea dezvoltarii unor abilitati transferabile.
  • Cresterea mobilitatii geografice, interdisciplinare si inter-sectoriale a doctoranzilor, precum si colaborarea internationala, intr-un cadru de cooperare integrat, intre universitati sau cu alte entitati partenere.
  • Asigurarea unei finantari adecvate dat fiind faptul ca dezvoltarea programelor doctorale de calitate si absolvirea acestora de catre doctoranzi nu se pot realiza fara existenta unui mecanism de finantare realist si sustenabil.

 Înapoi
Daca doriti sa nu mai primiti acest buletin informativ va rugam sa trimiteti un e-mail la adresa buletin@cnfis.ro
Copyright © CNFIS 2005