Calendar
August - Septembrie 2005
25 - 26 august
Conferinta Managementul Resurselor Umane in Invatamantul Superior, OECD, Paris
1 - 3 septembrie
Conferinta - "Bi-and multilingual universities - challenges and future prospects" Universitatea din Helsinki, Finlanda
Unul din scopurile principale ale conferintei este discutarea aspectelor de ordin strategic si pragmatic legate de dezvoltarea invatamantului multilingv la nivel universitar.
8 - 10 septembrie
Seminar international "Institutional, National and International Responses to the Challenges of the Labour Market: Vocational Content in Mass Higher Education" organizat de UNESCO- UNEVOC si UNESCO-CEPES, in colaborare cu Organizatia Internationala a Muncii, Comisia Europeana si European Training Foundation (ETF) Bonn, Germania
14 - 17 septembrie
A 17-a Conferinta Anuala a Asociatiei Europene pentru Educatie Internationala (EAIE) Cracovia, Polonia
22 - 23 septembrie
Forum-ul Consiliului Europei: "Higher Education Governance: between democratic culture, academic aspirations and market forces" Council of Europe Headquarters, Strasbourg, Franta
Manifestarea este organizata de Consiliul Europei si este dedicata prezentarii si dezbaterii rezultatelor obtinute pe parcursul a 2 ani in cadrul proiectului propriu Higher Education Governance.
Sumar
Pe scurt
Mini-editorial
Statutul european al cercetatorului
Asigurarea calitatii invatamantului
Inventarul procesului Bologna
P e    s c u r t

10 iunie 2005

Lucrarile Conferintei Nationale a Rectorilor (C.N.R.), organizata de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Au avut loc dezbateri in legatura cu aspectele derularii Procesului Bologna in Uniunea Europeana si Romania, proiectul Legii privind asigurarea calitatii in educatie si nomenclatorul domeniilor de licenta prevazute de HG 88/2005.


13 iunie 2005

Comisia Europeana a publicat noul Apel pentru propuneri asupra reformelor in invatamantul superior (strategia Lisabona si procesul Bologna).
19 iunie 2005

A fost publicat raportul sesiunii paralele Institutional Autonomy and Governance, desfasurata in cadrul Conferintei ministeriale Bergen 2005


15 iunie 2005
Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEdC) a initiat Hotararea de Guvern privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, aprobata in sedinta de Guvern, din data de 15 iunie a.c.

In conformitate cu aceasta HG, pentru prima data in Romania:

  • doctoratul este considerat un ciclu de studii universitare cu doua componente: studii avansate si cercetare stiintifica. Aceste doua componente devin obligatorii, indiferent de forma doctoratului, la zi sau la fara frecventa. Īn cadrul studiilor avansate, doctoranzii vor studia metode avansate de cercetare si tehnici de elaborare si management al proiectelor de cercetare. Īn acest mod, cercetarea stiintifica din Romania poate fi scoasa din actuala situatie de slaba recuperare a fondurilor europene. Reamintim ca la ora actuala, Romania recupereaza doar 18% din sumele cu care contribuie la bugetul de cercetare al Uniunii Europene.
  • se instituie mecanisme de control al calitatii studiilor doctorale pe baza unor evaluari externe realizate de comisii de experti, selectionati din cadrul Registrului national al expertilor (RNE). Prin acestea, vor fi depistate atat rabaturi de la calitatea studiilor, cat si de la deontologia profesionala. Īn aceste cazuri, prin noua Hotarare de Guvern se instituie penalizari care vor merge pana la retragerea dreptului institutiei de a organiza studii doctorale pe o perioada de 3 ani, la retragerea dreptului de conducere de doctorat sau a titlului de doctor.

Noua Hotarare de Guvern stipuleaza ca intr-o perioada de 1 an de la aparitie, toate institutiile organizatoare de studii doctorale, cat si profesorii conducatori de doctorat vor fi reevaluati. Aceste reevaluari se vor derula cicilic, la intervale de 5 ani.


21 iunie 2005

A aparut volumul semnat de Bob Reinalda si Ewa Kulesza, intitulat:
The Bologna Process - Harmonizing Europe's Higher Education . Lucrarea descrie modul in care procesul Bologna functioneaza ca o institutie. Procesul Bologna este plasat in contextul global, prin luarea in discutie si a altor organizatii internationale active in domeniu, precum si a problematicii legate de comertul cu servicii educationale. Textul include comparatii cu evolutiile similare din Asia.

 Înapoi
Daca doriti sa nu mai primiti acest buletin informativ va rugam sa trimiteti un e-mail la adresa buletin@cnfis.ro
Copyright © CNFIS 2005