Prima pagina > Organizare > Plan strategic
PLANUL STRATEGIC AL CNFIS

(aprobat în cadrul sedintei Consiliului din data de 16 iulie 2004)

MISIUNE

Consiliul National pentru Finantarea Învãtãmântului Superior (CNFIS) este un organism consultativ al Ministerul Educatiei, Cercetãrii si Tineretului (MECT), înfiintat conform Legii Învãtãmântului nr. 84 / 1995, format din personalitãti reprezentative ale comunitãtii academice.

CNFIS asigurã consiliere si suport decizional pentru MECT privind finantarea învãtãmântului superior, consideratã instrument strategic de implementare a politicilor guvernamentale si promovare a excelentei în domeniu. În realizarea misiunii sale, CNFIS se raporteazã la urmãtoarele valori fundamentale:

  • calitatea sistemului de învãtãmânt superior,
  • eficienta în utilizarea resurselor,
  • transparenta decizionalã,
  • echitatea socialã.
si urmãtoarele principii generale:
  • compatibilitatea europeanã,
  • respectarea autonomiei universitare,
  • parteneriatul cu factorii cheie pentru învãtãmântul superior,
  • satisfacerea cerintelor societãtii si ale pietei muncii.

DIRECTII STRATEGICE

Strategia CNFIS este orientatã, în principal, pe trei directii strategice:

Pe fiecare directie strategicã, CNFIS urmãreste câte un set de obiective generale, coerente si complementare.