Prima pagina > Organizare > Plan strategic > Transparenta si parteneriat
PLANUL STRATEGIC AL CNFIS
Transparentã, deschidere si parteneriat
  • dezvoltarea de parteneriate eficienta cu institutii si organisme care au interese semnificative în evolutia sistemului de învãtãmânt superior, promovarea colaborãrii între acestea si furnizarea de informatii clare si transparente;
  • consilierea MECT, a universitãtilor si a altor factori de decizie (pentru sistemul de învãtãmânt superior), în probleme legate de necesitãtile si aspiratiile privind educatia, identificate în sistem si la nivelul societãtii;
  • promovarea extinderii si consolidãrii legãturilor dintre mediul universitar si cel socio-economic, pentru încurajarea transferului de cunoastere, a furnizãrii de expertizã, a corelãrii programelor academice si de cercetare la cerintele economiei;
  • promovarea activã a rolului avut de universitate în dezvoltarea societãtii si a calitãtii sistemului de învãtãmânt superior românesc pe plan international.