Prima pagina > Organizare
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
(Extras din "Regulamentul de organizare si functionare al CNFIS")
CNFIS este format din 21 de membri, numiti de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului in baza propunerilor senatelor institutiilor de invatamānt superior din reteaua Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS). Mandatul membrilor este de 4 ani. In caz de vacantare, sau daca un membru este in imposibilitatea de a-si exercita mandatul, indiferent de motiv, se procedeaza la o noua numire.

CNFIS este condus de Birou Executiv al Consiliului, format dintr-un Presedinte, doi Vicepresedinti, numiti de MECTS, si doi membrii executivi, alesi din rāndurile membrilor Consiliului.
În desfãsurarea activitãtii curente, Consiliul este asistat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Învãtãmântului Superior, a Cercetãrii, Dezvoltãrii si Inovãrii (UEFISCDI), prin Departamentul pentru Finantarea Învãtãmântului Superior.

CNFIS isi indeplineste atributiile prin Comisiile pe domenii numite de Consiliu dintre membrii sai, completate la nevoie cu experti din comunitatea universitara. Comisiile de specialitate sunt conduse de catre un Presedinte de comisie, propus de Consiliu. Fiecare comisie are in vedere urmatoarele categorii de forme si nivele de invatamānt: universitar, colegiu, studii aprofundate, alte forme de invatamānt postuniversitar finantate de la buget, doctorat.

Suportul operational si informational pentru intreaga activitate a CNFIS este asigurata de personalul Departamentului pentru Finantarea Invatamāntului Superior din cadrul UEFISCDI.