Prima pagina > Organizare > Experti
UNITATEA EXECUTIVÃ PENTRU FINANTAREA INVÃTÃMÂNTULUI SUPERIOR,
A CERCETÃRII, DEZVOLTÃRII SI INOVÃRII
- SERVICIUL FINANTAREA INVÃTÃMÂNTULUI SUPERIOR -

Serviciul Finantarea Invatamantului Superior, din cadrul UEFISCDI, are ca atributii principale asistarea C.N.F.I.S. in aplicarea politicilor de finantare a invatamantului superior elaborate de M.E.C.T.S., pe baza propunerilor Consiliului, si intocmirea documentatiei pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte surse pentru finantarea invatamantului superior.
Directiile majore ale activitatii desfasurate de catre Serviciul F.I.S. sunt:
 • realizarea propunerilor de alocare, anuala si lunare, a resurselor financiare de la bugetul de stat destinate invatamantului superior:
  • consolidarea si validarea datelor provenind din surse primare si secundare;
  • dezvoltarea formulelor de calcul si programarea bazelor de date pentru efectuarea calculelor efective;
  • validarea rezultatelor si transmiterea acestora catre MECTS;
 • elaborarea documentelor suport pentru fundamentarea propunerilor CNFIS:
  • elaborarea unor modele matematice si utilizarea lor pentru realizarea de simulari numerice;
  • realizarea unor rapoarte cantitative sau calitative, nationale sau internationale, privind sistemele de invatamant superior;
 • activitati de informare, comunicare si promovare:
  • conceperea, realizarea si administrarea paginii web si elaborarea materialelor informative (studii, ghiduri) ale Consiliului ;
  • difuzarea metodologiilor de alocare a fondurilor bugetare si extrabugetare pentru institutiile de īnvatamānt superior;
  • organizarea evenimentelor (sedinte, conferinte si seminarii) si crearea materialelor de promovare (afise pliante) ale Consiliului.
Activitatea Serviciului F.I.S. este asigurata de un grup de experti in management universitar avand o bogata experienta in finantarea invatamantului superior si o solida formatie academica, in domenii de studiu complementare.
Gabriela JITARU director, Directia de Finantare a Învãtãmântului Superior
(e-mail: gabriela.jitaru@uefiscdi.ro )
Cristina MOISE sef serviciu, Serviciul Finantarea Invatamantului Superior
(e-mail: cristina.moise@uefiscdi.ro )
Mircea TECA expert modelare si analiza  
(e-mail: mircea.teca@uefiscdi.ro )
Marius STANexpert documentare si informare
(e-mail: marius.stan@uefiscdi.ro )
Catalina TODOSI expert relatii publice  
(e-mail: catalina.todosi@uefiscdi.ro )
Georgiana BELDIEexpert relatii si proiecte
(e-mail: georgiana.beldie@uefiscdi.ro )
Petruta MIHAIexpert studii si analize statistice
(e-mail: petruta.mihai@uefiscdi.ro )
Ramona ZGREABANexpert prelucrare date statistice
(e-mail: ramona.zgreaban@uefiscdi.ro )