Prima pagina > Organizare > Plan strategic > Calitate si eficienta
PLANUL STRATEGIC AL CNFIS
Calitate si eficientã prin finantare
  • promovarea unui management financiar si al resurselor umane eficient, a cresterii gradului de responsabilitate în utilizarea fondurilor publice si gestionarea resurselor;
  • promovarea unor standarde calitative la nivelul sistemului de învãtãmânt superior, care sã stimuleze îmbunãtãtirea continuã a procesului didactic, sã încurajeze dezvoltarea institutionalã si sã asigure o pregãtire complexã a studentilor, adecvatã cerintelor pietei muncii;
  • promovarea unor standarde calitative care sã sustinã cresterea rolului avut de cercetarea stiintificã în procesul educational;
  • realizarea de studii, analize si modele care sã asigure cunoasterea sistemului de învãtãmânt superior în evolutia sa, ca suport decizional pentru politicile din domeniul educational;
  • sustinerea participãrii active a României la procesul de realizare a ariei europene a învãtãmântului superior.