Prima pagina > Organizare > Plan strategic > Unitate în diversitate
PLANUL STRATEGIC AL CNFIS
Unitate în diversitate
  • încurajarea dezvoltãrii în cadrul sistemului de învãtãmânt superior, pe baza principiilor autonomiei universitare, a unui spectru larg de forme institutionale cu modalitãti diferite de organizare adecvate cerintelor comunitãtilor locale sau regionale;
  • încurajarea institutiilor de învãtãmânt superior sã asigure egalitatea sanselor de acces la educatie prin diversificarea modalitãtilor de sprijin acordat studentilor si a formelor de învãtãmânt;
  • sustinerea institutiilor de învãtãmânt superior în prospectarea pietei fortei de muncã si a gradului de încadrare a absolventilor în specialitãtile obtinute în facultate.