Prima pagina >Finantare>Finantare de baza> FB 2003 >Rezultate finale

REZULTATELE FINALE AL EXERCITIULUI DE FINANTARE PENTRU ANUL 2003
(DECEMBRIE 2003)
 • Alocatiile totale globale pe universitati
 • Alocatiile influentate de indicatorii calitativi (9.7% din finantarea de baza)
 • Alocatiile detaliate pentru fiecare dintre indicatorii calitativi
  • IC1 - "Ponderea posturilor didactice ocupate cu titulari īn totalul posturilor legal constituite"
  • IC2 - "Ponderea profesorilor si conferentiarilor titulari īn totalul personalului didactic cu norma de baza īn universitate"
  • IC3 - "Ponderea personalului didactic titular sub 35 de ani īn totalul personalului didactic cu norma de baza īn universitate"
  • IC4 - "Ponderea personalului didactic titular cu titlul stiintific de doctor īn totalul personalului didactic cu norma de baza īn universitate"
  • IC5 - "Ponderea studentilor de la īnvatamāntul postuniversitar de studii aprofundate, master si doctorat īn totalul studentilor fizici de la īnvatamāntul universitar de zi si postuniversitar (studii aprofundate, master si doctorat), finantati de la buget si cu taxa"
  • IC6a - "Raportul procentual dintre cheltuielile pentru dotarea laboratoarelor si finantarea de baza"
  • IC6b - "Raportul procentual dintre cheltuielile pentru dotarea bibliotecilor si finantarea de baza"
  • IC7 - "Calitatea managementului academic si administrativ"
  • IC8 - "Nivelul performantei in cercetarea stiintifica universitara"
  • IC9a - "Ponderea cheltuielilor materiale (din alocatii bugetare si venituri proprii) īn totalul cheltuielilor curente, mai putin reparatiile capitale"
  • IC9b - "Numarul studentilor si a personalului didactic la un post cu conexiune la Internet"
  • IC10 - "Calitatea serviciilor sociale si administrative studentesti"
  • IC11 - "Ponderea veniturilor totale realizate prin activitati proprii ale universitatii īn totalul finantarii (alocatii bugetare si venituri proprii)"
  • IC12 - "Raportul procentual dintre valoarea contractelor de cercetare-proiectare si finantarea de baza"
  • IC13 - "Ponderea veniturilor proprii cheltuite pentru dezvoltare (dotari, investitii si reparatii capitale īn totalul finantarii (alocatii bugetare si venituri proprii) "