Prima pagina >Finantare>Finantare de baza> FB 2006 >Rezultate (martie 2006)

REZULTATELE EXERCITIULUI DE FINANTARE PENTRU ANUL 2006
(MARTIE 2006)
 • Alocatiile totale globale pe universitati (Anexa 1) pdf document
 • Alocatiile influentate de indicatorii calitativi (Anexa 1.1) pdf document
 • Alocatiile detaliate pentru fiecare dintre indicatorii calitativi
  • IC1 - "Numarul cadrelor didactice titulare, cu carte de munca in universitate, raportat la numarul de studenti echivalenti unitari (bugetati si cu taxa) " pdf document
  • IC4 - "Numarul cadrelor didactice titulare, cu titlul stiintific de doctor, raportat la numarul de studenti echivalenti unitari (bugetati si cu taxa)" pdf document
  • IC5 - "Numarul cadrelor didactice titulare, sub 35 de ani, raportat la numarul de studenti echivalenti unitari (bugetati si cu taxa)" pdf document
  • IC6 - "Nivelul performantei in cercetarea stiintifica universitara "
  • IC8 - "Raportul procentual dintre valoarea contractelor de cercetare-proiectare si totalul veniturilor universitatii" pdf document
  • IC9 - "Valoarea cheltuielilor pentru dotari si investitii raportata la numarul de studenti fizici (bugetati si cu taxa), cu exceptia studentilor inscrisi la invatamant la distanta" pdf document
  • IC10 - "Valoarea cheltuielilor materiale (din alocatii bugetare si venituri proprii) raportata la numarul de studenti fizici (bugetati si cu taxa), cu exceptia studentilor inscrisi la invatamant la distanta" pdf document
  • IC11 - "Valoarea cheltuielilor pentru achiziatia de carti, reviste si manuale, raportata la numarul de studenti fizici (bugetati si cu taxa), cu exceptia studentilor inscrisi la invatamant la distanta" pdf document
  • IC12 - "Numarul de calculatoare in proprietatea universitatii, raportat la o mie de studenti fizici (bugetati si cu taxa), cu exceptia studentilor inscrisi la invatamant la distanta" pdf document
  • IC13 - "Calitatea totala a managementului academic si administrativ (indicator cu structura complexa)" pdf document
  • IC14 - "Ponderea veniturilor extrabugetare in totalul veniturilor universitatii" pdf document
  • IC15 - "Ponderea veniturilor extrabugetare cheltuite pentru dezvoltare in totalul veniturilor universitatii" pdf document
  • IC16 - "Calitatea serviciilor sociale si administrative studentesti (indicator cu structura complexa)" pdf document