CONSILIUL NATIONAL
pentru
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
  UNITATEA EXECUTIVA
pentru
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
si CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITARE
Educatia Permanenta Universitara

Prima pagina
Educatia permanenta in universitati
Programul RO-4096
Evenimente
Concepte - structuri
Forum


Programul RO-4096 > Educatie permanenta        
Scurta prezentare a subcomponentei educatie permanenta
       Programele de educatie permanenta au avut ca obiectiv principal cresterea flexibilitatii învatamântului superior printr-o mai buna orientare catre cerintele în ceea ce priveste pregatirea profesionala ale pietei muncii.
       Caile alese pentru atingerea acestui obiectiv s-au îndreptat spre diversificarea, atât a planurilor de învatamânt oferite, cât si a formelor si mijloacelor de transmitere a cunostintelor. Finantarea s-a acordat pentru crearea, multiplicarea si utilizarea materialelor didactice pentru cursuri intensive, învatamânt la distanta, învatamânt cu ajutorul calculatorului, etc.
       Categoriile de proiecte care au primit granturi sunt urmatoarele:
  • scoli academice de înalte studii,
  • cursuri intensive de scurta durata - post-universitare,
  • ateliere de lucru cu caracter practic-aplicativ,
  • învatamânt la distanta,
  • centre de învatamânt deschis ale universitatilor.
       Scolile academice de înalte studii se adreseaza posesorilor de diploma universitara si urmaresc pregatirea unor specialisti în domenii prioritare, având o formatie initiala diversa. Unul dintre obiectivele importante ale acestui tip de pregatire este îmbunatatirea capacitatii absolventilor de a lucra în echipe complexe pentru rezolvarea unor probleme de tip multi-disciplinar.

       Cursurile intensive de scurta durata sunt cursuri de perfectionare care se adreseaza absolventilor de învatamânt superior. Aceste cursuri au rolul de a îmbogati bagajul de cunostinte al profesionistilor cu informatii privitoare la înnoirile din domenii bine precizate, fara întreruperea activitatii curente a cursantilor.

       Atelierele de lucru cu caracter practic-aplicativ au un grad de adresabilitate mai larg si ofera cursantilor posibilitatea de a intra în contact cu tehnologii sau tehnici de calcul noi. Unul din obiectivele fundamentale ale acestui tip de educatie este instruirea în echipa a persoanelor cu nivele diferite de pregatire initiala, dar care conlucreaza în activitati profesionale practice.

       Învatamântul la distanta se adreseaza unei categorii largi de persoane care doresc sa îsi ridice nivelul de pregatire sau care intentioneaza sa se reorienteze profesional catre alte domenii. Aceasta forma de învatamânt se adreseaza în special persoanelor care lucreaza în afara centrelor universitare. De aceea formele de transmitere a cunostintelor sunt diverse, fiind bazate pe tehnologii multimedia.

       Centrele de învatamânt deschis ale universitatilor sunt adresate celor care doresc sa studieze în conditii moderne si într-o ambianta universitara, fara a fi supusi restrictiilor inerente încadrarii într-o forma de învatamânt superior. O trasatura fundamentala a acestor centre este permanenta preocupare pentru înnoirea capacitatilor oferite: software, baze de date, aparitii editoriale (reviste de specialitate, carti, cursuri etc.).

       Acestei subcomponente i s-au alocat 6.943.000 USD. În urma derularii celor 4 runde de competitie organizate de CNFIS, resursele financiare disponibile pentru subcomponenta 'programe de educatie permanenta' au fost repartizate la un numar total de 103 proiecte.

5 adrese la doua
saptamani
http://www.educa.ch/
http://www.unipsa.ch/
http://www.saa.unito.it/
http://www.unive.it/
http://www.unibo.it/
ARHIVA