CONSILIUL NATIONAL
pentru
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
  UNITATEA EXECUTIVA
pentru
FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR
si CERCETARII STIINTIFICE UNIVERSITARE
Educatia Permanenta Universitara

Prima pagina
Educatia permanenta in universitati
Programul RO-4096
Evenimente
Concepte - structuri
Forum


Educatie permanenta - concepte > Definitii

Definirea sistemului de educatie permanenta:
     Ansamblul experientelor de învatare oferite de societate pe toata durata vietii indivizilor cuprinzând:
 • educatia initiala
 • (educatia de baza - învatamântul prescolar si învatamântul general obligatoriu); ea include oferta de educatie pe care majoritatea statelor se obliga sa o asigure pentru toti cetatenii sai fara nici un fel de discriminare; se desfasoara de obicei înainte de atingerea vârstei adulte

 • educatia adultilor cuprinde totalitatea proceselor de educatie care continua sau înlocuiesc educatia initiala; aceasta extindere a ofertei de educatie se realizeaza pentru compensarea unei educatii initiale insuficiente; pentru completarea cunostintelor generale sau formarea profesionala continua. În sensul pur temporal, educatia adultilor cuprinde formarea profesionala continua, educatia recurenta, educatia compensatorie (sau de "a doua sansa"), alfabetizarea, educatia pe durata timpului liber ("leisure education")

 • educatia difuza
 • ("diffuse learning environments") se refera la ansamblul mediilor culturale si sociale cu valente educationale intrinseci (comunitatile, viata particulara, presa, armata, biserica) fara sa recurga la programe educationale specifice.

       Pornind dintr-o alta perspectiva, sistemul de educatie permanenta poate fi analizat dupa activitatile de învatare pe care le angajeaza.

 • Educatia formala:
 • ("formal education") este cea care se desfasoara în institutii specializate (gradinite, scoala, universitate, centru de formare), conform unor programe oficiale care se finalizeaza cu certificate si diplome. Orice activitate de educatie care nu este sanctionata prin diplome sau certificate (chiar daca se efectueaza în institutii specializate) este numita educatie non-formala.

 • Educatie informala:
 • ("informal education") are loc în situatii sau locuri care nu au o misiune educationala proprie (de exemplu, în cluburi, asociatii, întâlniri interpersonale, spectacole etc.). Exemplul tipic este cel al educatiei extrascolare sau extracurriculare (de exemplu, vizite de studiu, activitati asociative, dezbateri, întâlniri sportive, activitati culturale si recreative) care este organizata în sprijinul programelor oficiale.

 • Educatia incidentala
 • ("incidental learning") este spontana, difuza si ocazionala. Ea se produce în situatii neprevazute, în cadrul unor institutii, medii culturale sau activitati care nu au un continut educativ propriu-zis (de exemplu, programe TV, concerte, orice situatie cotidiana). Spre deosebire de educatia informala, educatia incidentala este întâmplatoare, discontinua si fara o conexiune formala cu activitatile educative institutionalizate.


5 adrese la doua
saptamani
http://www.educa.ch/
http://www.unipsa.ch/
http://www.saa.unito.it/
http://www.unive.it/
http://www.unibo.it/
ARHIVA