Prima pagina >Evenimente >Evenimente la nivel national> Conferinta RMU


Registrul Matricol Unic
 
CONFERINTA
Starea actuala a sistemului de evidenta a studentilor in Romania.
Etape de realizare si implementare a Registrului Matricol Unic (RMU)

Scopul principal al acestui proiect este crearea unui sistem integrat unic la nivel national, privind participantii din sistemul de invatamant superior (SIS), care va furniza in timp real informatii si rezultate obiective si credibile factorilor de decizie si altor persoane fizice sau institutii interesate, in functie de nivelul de acces atribuit acestora.

Obiectivul general al proiectului are in vedere imbunatatirea managementului administrativ in invatamantul superior romanesc si consolidarea rolului universitatilor in raport cu cerintele societatii civile si ale pietei muncii, inclusiv pe plan european, prin dezvoltarea unei baze de date integrate pentru gestionarea informatiilor referitoare la studenti, care va contribui la fundamentarea politicilor si strategiilor publice in domeniu. Baza de date va fi orientata web, cu utilizare securizata prin semnatura electronica, care sa asigure trasabilitatea, interconectarea, interoperabilitatea si functiile de monitorizare si raportare.

Proiectul isi propune sa raspunda urmatoarelor nevoi ale societatii civile si pietei muncii, identificate la momentul actual:

  • cresterea competitivitatii SIS prin asigurarea unei imagini reale a dezvoltarii capitalului uman prin invatamant superior (numarul de participanti si absolventi, respectiv nivelul, performanta si domeniul de dezvoltare educationala);
  • cunoasterea informatiilor privind capitalul uman implicat in SIS in vederea formularii si implementarii politicilor educationale si imbunatatirea procesului de fundamentare si implementare a strategiilor educationale;
  • cresterea relevantei invatamantului superior pentru piata muncii si societatea bazata pe cunoastere prin asigurarea informatiilor necesare stabilirii strategiilor de dezvoltare, prin integrarea datelor despre numarul si orientarea in specialitate a studentilor si absolventilor, inclusiv pe regiuni de dezvoltare si orase;
  • facilitarea procesului de gestiune si de raportare in timp real a informatiilor de la nivelul institutiilor SIS si asigurarea vizibilitatii acestor informatii, corelat cu utilizarea fondurilor publice alocate.

Parteneri:
Universitatea Politehnica din Timisoara
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Universitatea Politehnica din Bucuresti
 
  Programul Conferintei