Prima pagina > Atributii

ATRIBUTII CNFIS
(Extras din "Regulamentul de organizare si functionare al CNFIS")

CNFIS propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului metodologia cadru de finantare a universitãtilor, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011
CNFIS propune Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului alocarea, pe bazã de contract, a sumelor pentru finantarea de bazã, finantarea complementarã si finantarea suplimentarã, realizarea de obiective de investitii, alocarea pe bazã competitionalã a fondurilor pentru dezvoltare institutionalã, alocarea pe bazã competitionalã a fondurilor pentru incluziune, burse si protectia socialã a studentilor, potrivit art. 223 alin. (2) din Legea nr. 1/2011
CNFIS stabileste anual costul mediu per student echivalent, pe cicluri de studii, pe domenii de studii si pe limbã de predare, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011
CNFIS elaboreazã anual, pe baza metodologiei cadru de finantare a universitãtilor, procedurile de finantare de bazã a universitãtilor prin granturi de studii calculate pe baza costurilor medii si le propune spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului. Procedurile de finantare de bazã a universitãtilor prin granturi de studii respectã principiul finantãrii multianuale, asigurate pe toatã durata unui ciclu de studii, potrivit art. 223 din Legea nr. 1/2011
CNFIS propune Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului domeniile de studii prioritare, care asigurã dezvoltarea sustenabilã si competitivã a societãtii, potrivit art. 223 alin. (4) din Legea nr. 1/2011
CNFIS propune Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului, în vederea finantãrii preferentiale, programele de studii de master si doctorat în stiinte si tehnologii avansate, cele care se desfãsoarã în limbi de circulatie internationalã, precum si doctoratele în cotutelã cu universitãti de prestigiu din strãinãtate, potrivit art. 225 alin. (1) din Legea nr. 1/2011
(1) CNFIS stabileste criteriile si a standardele de calitate pentru alocarea cãtre universitãti a finantãrii suplimentare, destinate stimulãrii excelentei institutiilor si a programelor de studii, atât din cadrul universitãtilor de stat, cât si a celor particulare, în sumã, la nivel national, de minimum 30% din suma alocatã la nivel national universitãtilor de stat ca finantare de bazã, potrivit art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011
(2) Criteriile si standardele prevãzute la alin. (1) reflectã rezultatele cu relevantã internationalã ale activitãtilor de cercetare-dezvoltare, care sunt propuse de cãtre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, potrivit prevederilor art. 671 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintificã si dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 324/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare
(1) CNFIS propune Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului Metodologia de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltare institutionalã, alocat pe criterii competitive celor mai performante institutii de învãtãmânt superior din fiecare categorie.
(2) Metodologia de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltare institutionalã se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului, potrivit art. 197 lit. b) din Legea nr. 1/2011.
CNFIS propune Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului si Sportului Metodologia de alocare preferentialã de resurse financiare consortiilor formate în vederea fuzionãrii sau universitãtilor fuzionate prin comasare sau absorbtie, potrivit art. 194 alin. (2) din Legea nr. 1/2011
CNFIS propune anual cuantumul minim al burselor sociale pentru sustinerea financiarã a studentilor cu venituri reduse, tinând cont de faptul cã acestea trebuie sã acopere cheltuielile minime de masã si cazare, potrivit art. 223 alin. (10) din Legea nr. 1/2011
CNFIS propune anual cuantumul minim al burselor sociale pentru sustinerea financiarã a studentilor cu venituri reduse, tinând cont de faptul cã acestea trebuie sã acopere cheltuielile minime de masã si cazare, potrivit art. 223 alin. (10) din Legea nr. 1/2011
CNFIS propune anual cuantumul minim al burselor sociale pentru sustinerea financiarã a studentilor cu venituri reduse, tinând cont de faptul cã acestea trebuie sã acopere cheltuielile minime de masã si cazare, potrivit art. 223 alin. (10) din Legea nr. 1/2011