Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea Management si
Centrul de Consultanta Româno-American pentru
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii


Sistem de informare, formare permanenta, asistenta directa si on-line in domeniile educatie antreprenoriala si consultanta in afaceri
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr. Ion Naftanaila
PROIECT BM - CNFIS 227 / Runda 4
Misiune si obiective strategice

Crearea unui sistem de informare, formare permanenta, asistenta directa si on-line, in domeniile: educatie antreprenoriala si consultanta in afaceri, prin care sa se ofere studentilor, absolventilor si practicienilor o modalitate complementara de pregatire practica in domeniul afacerilor.

Obiectivele strategice propuse sunt:
  • Proiectarea unui site WEB pentru ASE-CDIMM ca suport de instruire interactiva.
  • Asistenta si consultanta directa si on-line în domeniul afacerilor.
  • Formare permanenta, testare si certificare în domeniul afacerilor (obiectivul 3 complementar cu obiectivele 1 si 2).


Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Infrastructura necesara desfasurarii activitatii didactice (dotare cu echipamente, crearea unui minilaborator de multiplicare, crearea unei baze de documentare) au fost realizate din cadrul grantului cu Banca Mondiala cod 227 (Sistem de informare, formare permanenta, asistenta directa si on-line in domeniile educatie antreprenoriala si consultanta in afaceri)
(70% contributia Bancii Mondiale, 30% contributia Guvernului Romaniei).

Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

Sustinerea financiara previzionata dupa terminarea grantului CNFIS:
Veniturile estimate a se realiza in primul an dupa finalizarea proiectului sunt, de circa, 400 milioane lei, cu cheltuieli aferente de 350 milioane lei. Surplusul realizat va permite actualizarea si continuarea dezvoltarii sistemului.
Incepand cu anul universitar 2002 - 2003 se intentioneaza introducerea in programa cursurilor post-universitare a noi cursuri bazate pe teoria restrictiilor si managementul proiectelor. Totodata se va continua realizarea anuala a concursului national pentru studenti "Leadership, Dezvoltare Antreprenoriala si Medii Virtuale". Pe langa cursurile dedicate in special studentilor ASE Bucuresti, se vor incheia contracte cu firme, in cadrul carora se vor desfasura cursuri de specializare a personalului. Tot cu firmele din mediul de afaceri se vor incheia protocoale de colaborare prin care studentii pot sa-si desfasoare practica de specialitate in cadrul acestora.
Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS

1. Noi linii de invatamant propuse a se derula:

Denumire Nivel* Numar studenti propusi Numar studenti efectivi (Anul I)
Leadership / Dezvoltare Antreprenoriala / Medii virtuale Lunga durata 80 - 100 / an 201
PBC Post-universitar 45 - 50 / an 56
MTP Post-universitar 50 - 60 / an 72
*Lunga durata / colegiu / master / etc.

2. Innoiri ale procesului de invatamant: cursuri noi introduse, tehnici noi de predare-invatare, tehnici noi de evaluare:

Prin crearea sistemului de informare, formare permanenta, asistenta directa si on-line, in domeniile educatie antreprenoriala si consultanta in afaceri, se ofera studentilor si practicienilor o modalitate complementara de pregatire in domeniul afacerilor.
Gradul de noutate consta in tehnicile noi de predare - invatare concretizate in programe de testare si instruire interactive (ex. Business Strategy Game), cu respectarea standardelor stabilite in parteneriat cu Washington State University - Small Business development Center. Totodata se va extinde disponibilitatea serviciilor fata de clientii ASE-CDIMM, in special studentii si cadrele didactice din Academia de Studii Economice Bucuresti, prin eliminarea restrictiilor temporale si spatiale actuale.
O mare parte din resursele ASE-CDIMM vor deveni disponibile 24 din 24 de ore oriunde in Intranet-ul ASE, dar si in afara acestuia, prin Internet. Site-ul urmeaza sa ofere informatii acoperind aspecte cheie despre conducerea cu succes a unei afaceri. Fiecare domeniu ofera raspunsuri si solutii la problemele aparute zilnic intr-o afacere, furnizand informatii de management bazate pe cunostintele si experienta a sute de proprietari de firme mici, dar si pe experienta acumulata pana in prezent de specialistii ASE-CDIMM de la infiintarea acestuia, in 1991, pana in prezent.

Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Scopul proiectului il constituie crearea unui sistem de informare, formare permanenta, asistenta directa si on-line, in domeniile: educatie antreprenoriala si consultanta in afaceri, prin care sa se ofere studentilor, absolventilor si practicienilor o modalitate complementara de pregatire practica in domeniul afacerilor.
Alte informatii


Adresa:
Piata Romana nr.6, sector 1,
7000, Bucuresti
Tel: + (40) 021 - 201 71 02
Fax: + (40) 021 - 212 86 21

Persoana de contact:
Prof. univ. dr. Ion Naftanaila
E-mail:office@consult-ase.ro
URL: www.consult-ase.ro


Inapoi