ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI


Dezvoltarea si modernizarea sistemului educatiei permanente din ASE prin introducerea unor programe de instruire la distanta in managementul proiectelor.
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr Gheorghe Sabau
PROIECT BM - CNFIS 190 / Runda 4
Misiune si obiective strategice

Dezvoltarea sistemului de programe de educatie permanenta din ASE - Bucuresti prin organizarea urmatoarelor programe de instruire postuniversitara la distanta in managementul proiectelor:
 • program de specializare postuniversitara in managementul proiectelor, destinat absolventilor invatamantului de lunga durata cu diploma de licenta care vizeaza sa lucreze ca manageri de proiecte;
 • curs de perfectionare postuniversitara in domeniul managementului proiectelor
 • .

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Grantul CNFIS cu finantare de la Banca Mondiala (70%) si Guvernul Romaniei (30%).


Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • dezvoltarea competentelor de instruire in domeniul manegementului proiectelor, prin vizite de documentare si stagii de perfectionare in tara si strainatate;
 • elaborarea programelor pentru cursurile de perfectionare postuniversita
Tipuri de cursuri oferite:
 1. Managementul proiectelor informatice

 2. Obiective: Dobandirea de cunostinte necesare pentru initierea si derularea unor proiecte informatice de succes, realizate in limita timpului si a bugetului alocat.
  Beneficiari: Specialisti in informatica, manageri de proiect sau membri si unor echipe de proiect, din organizatii care executa proiecte informatice indiferent de domeniul sau tipul de proiect.
 3. Managementul proiectelor si programelor

 4. Obiective: Dobandirea de cunostinte necesare pentru initierea si derularea unor proiecte/programe de succes, in special in cadrul organizatiilor orientate pe proiecte.
  Beneficiari: Specialisti din cadrul organizatiilor economice in special a celor orientate pe proiecte, care realizeaza proiecte/programe sau doresc sa initieze astfel de proiecte/programe, indiferent de domeniul de activitate.
 5. Managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare

 6. Obiective: Dobandirea cunostintelor necesare pentru initierea si derularea unor proiecte de cercetare-dezvoltare de succes.
S-a realizat dotarea cu echipamentele necesare realizarii obiectivelor programului (un laptop ACER TRAVELMATE, un videoproiector, doua calculatoare ACER 7100, un copiator Xerox, doua imprimante Xerox Phaser 3400, doua Scannere).
Au fost achizitionate peste 36 de titluri pentru constituirea fondului de carte necesar desfasurarii activitatii programului.
A fost elaborat in format electronic cursul "Managementul proiectelor informatice"


Scopul si utilitatea programului

Introducerea unor programe de educatie permanenta creeaza conditiile pentru organizarea unei Scoli de Studii Academice Postuniversitare in Managementul Proiectelor in cadrul ASE Bucuresti.
Proiectul va crea conditiile pentru reconversia profesionala a fortei de munca cu pregatire superioara, intr-un domeniu interdisciplinar, de mare interes - managementul proiectelor, cat si perfectionarea profesionala a celor care activeaza deja in acest domeniu.

Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

Programele academice de educatie permanenta in managementul proiectelor se cer a fi organizate sub forma unor programe de educatie la distanta, prin utilizarea tehnologiilor Web. Numai prin activitati de instruire la distanta se pot elimina interferentele si celelalte dificultati care apar la integrarea activitatilor de instruire in programul profesional curent al cursantilor. Acest lucru este deosebit de important in cazul instruirii in domeniul managementului proiectelor, daca se are in evdere faptul ca aceste programe de instruire vizeaza in mare masura pe manageri, cu un program deosebit de incarcat. Prin urmare, oriectul promoveaza si consolideaza practicile de teleinstruire. Totodata, proiectul va duce la extinderea aplicarii unor noi metode si tehnici de predare si evaluare in educatia permanenta, cum ar fi tehnologiile courseware. Se poate afirma ca proiectul va contribui la modernizarea intregului sistem de programe de educatie permanenta din ASE Bucuresti.

Adresa:
Piata Romana nr.6, sector 1,
7000, Bucuresti
Tel: + (40) 21 - 327 2676

Persoana de contact:
Prof. dr Gheorghe Sabau
E-mail: sabau@inforec.ase.ro
gheorghe.sabau@ie.ase.ro

Inapoi