UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
FACULTATEA DE MATEMATICA
Catedra de Informatica Fundamentala


Centru Pilot de Instruire, Perfectionare si Recalificare in Informatica - COSTREC
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr. Viorel NEGRU
PROIECT BM - CNFIS 114 / Runda 1 - continuari
Misiune si obiective strategice

Centrul de Instruire este subordonat conducerii Departamentului de Informatica si are ca scop principal organizarea invatamantului continuu si la distanta din domeniul informaticii.

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Infrastructura necesara desfasurarii activitatii didactice (dotare cu echipamente, crearea unui minilaborator de multiplicare, crearea unei baze de documentare) au fost realizate din cadrul grantului cu Banca Mondiala 114/1998 (Centrul Pilot de Instruire, Perfectionare si Recalificare in Informatica - COSTREC)
si din venituri proprii.
Modernizarea salii de curs/laborator, a minilaboratorului de documentare si multiplicare s-a realizat cu ajutorul finantarii prin proiectul PHARE nr. RO 9807.01.01.02.02.12 / 05-09-2000 Centrul de formare continua in tehnologii informationale avansate (FORTE)

Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • Organizarea centrului de instruire in informatica;
 • Pregatirea si lansarea cursurilor de perfectionare si specializare;
 • Dotarea salii de curs/laboratorului pentru instruirea Ón informatica;
 • Asigurarea suportului de cursuri;
 • Documentarea/perfectionarea cadrelor didactice participante la proiect;
 • Modernizarea bazei de documentare


Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Centrul de Instruire contribuie la la o adaptare mai buna a invatamantului superior de informatica la necesitatile pietei muncii prin:
 • Organizarea de cursuri de specializare (cu durata de cel putin un an);
 • Organizarea de cursuri de perfectionare (cu durata de cel mult un an);
 • Organizarea de cursuri de recalificare in informatica;
 • Propunerea de curricula si syllabi actuale, moderne si adaptate cerintelor de pe piata muncii.
 • Asigurarea unei infrastructuri ce sa permita desfasurarea unui invatamant continuu si la distanta de calitate.

Alte informatii

Baza materiala pusa la dispozitia centrului este formata din:
 • Sala de curs cu o capacitate de 40 de locuri;
 • Laboratorul de Informatica distribuita, dotat cu o retea de statii de lucru Pentium III;
 • Centrul de documentare, format dintr-o biblioteca de informatica si o baza de documentare electronica;
 • Minilaboratorul de multiplicare;
Pana in prezent au fost organizate 6 serii (2 serii pe an universitar) de cursuri postuniversitare de specializare in Informatica cu durata de trei semestre (au absolvit peste 400 de cursanti si sunt in curs de absolvire 180 de cursanti), o serie de cursuri postuniversitare de specializare in Baze de Date Avansate cu durata de 3 luni (29 cursanti) si sunt in curs de pregatire cursuri postuniversitare de perfectionare in Administrarea retelelor, Limbaje de nivel inalt, Programare Internet, Proiectare asistata etc. Au fost recalificati peste 300 de profesori de fizica, chimie, matematica etc. din invatamantul preuniversitar.
Pentru anul universitar 2002/2003 a fost propus spre evaluare un nou curs postuniversitar de specializare in Informatica, forma la distanta, cu durata de 2 ani. Desfasurarea cursului este conditionata si de obtinerea unei finantari PHARE pentru achizitia de echipamente si de software specializat.


Adresa:
Bd. V. Parvan 4,
1900 Timisoara
Tel/fax: + (40) 256 194002

Persoana de contact:
Prof. dr. Viorel Negru
E-mail:vnegru@info.uvt.ro
URL: www.math.uvt.ro
www.info.uvt.ro/PostUniv/

Inapoi