UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA


Reabilitarea constructiilor
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr ing. Tudor Dan Florian
PROIECT BM - CNFIS 85 / Runda 4
Misiune si obiective strategice

Programul are ca scop
  • instruirea inginerilor de constructii in analiza avariilor produse de exploatare, actiuni gravitationale si sarcini seismice, de asemenea, adoptarea de masuri de reabilitare-reparare - consolidare a structurilor avariate;
  • instruirea da informatii si asupra tehnicii si tehnologiei de masurare a calitatii materialelor de constructii cu metode distructive sau nedistructive-masurare, interpretare, prelucrare;

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Sursa initiala de finantare a constituit-o un grant CNFIS cu finantare de la Banca Mondiala (70%) si Guvernul Romaniei (30%).
Surse alternative de sustinere financiara:
  • Taxe ale participantilor
  • Sponzorizari ale intreprinderilor de constructii interesate

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
  • Dotarea cu aparatura de masura a caracteristicilor fizico-mecanice a materialelor de constructii;
  • Achizitionarea a trei calculatoare performante si a unei imprimante laser, a unor programe de calcul specializate in calculul structurilor de zidarie, lemn, diafragme de beton armat monolit sau prefabricat;
  • Obtinerea unei documentatie privind consolidarea structurala sau reabilitarea confortului interior al cladirilor;
  • Redactarea a doua manuale specifice activitatii de diagnoza si solutii de reabilitare;
  • Completarea cursurilor specifice pentru studentii de la specializarea CCIA si a cursantilor de la Studii aprofundate/Master.

Scopul si utilitatea programului

Piata muncii solicita specializarea inginerilor in acest domeniu, avind in vedere fondul mare de cladiri care trebuie aduse la siguranta in exploatare si a confortului hidrotermic, conform normelor in vigoare.


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

Cursurile vor continua si dupa incheierea Grantului CNFIS, cu devoltarea logisticii, a dotarilor si redactare de tratate de specialitate.


Adresa:
Pta Victoriei Nr. 2, 1900 Timisoara
Tel: + (40) 256 - 192 954 /153
Fax: + (40) 256 - 192 956

Persoana de contact:
Prof. dr ing. Tudor Dan
E-mail: dante@ceft.utt.ro


Inapoi