Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati


Centru interdisciplinar de invatamant superior si cercetare a resurselor mediului inconjurator din zona transfrontaliera a euroregiunii "Dunarea de Jos"
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr Ion Stangu
PROIECT BM - CNFIS 282 / Runda 3
Misiune si obiective strategice

Obiective:
In acest cadru de preocupari programul prevede urmatoarele directii principale de activitate:
Crearea unui centru de invatamant superior si cercetare pentru:
 • formarea specialistilor in domeniul Cadastrului, prin invatamant superior de scurta durata (3 ani);
 • perfectionarea si reconversia specialistilor din domenii apropiate, in specializarea de Cadastru, prin invatamant postuniversitar;
 • cercetare stiintifica privind evidenta, evaluarea, folosirea si protectia resurselor mediului inconjurator.
Asigurarea bazei tehnice si materiale pentru desfasurarea procesului de invatamant prin:
 • infiintarea si dotarea corespunzatoare a laboratoarelor de specialitate;
 • editarea de materiale didactice la disciplinele de profil;
 • achizitionarea de materiale didactice.
Realizarea unui atelier de activitati practice si servicii pentru:
 • intocmirea de planuri si harti topografice solicitate de beneficiari pentru diferite lucrari;
 • intocmirea si redarea schitelor de plan pentru terenuri, constructii si alte bunuri solicitate de terti ininteres personal;
 • evaluarea economica a imobilelor (terenuri, cladiri, etc), solicitate de terti in cadrul activitatilor cu caracter juridic;
 • expertizarea juridica solicitata in diferite situatii conflictuale;
 • serviciu de consultanta, in probleme de evidenta si evaluare cadastrala, fond funciar si altele.
Modernizarea procesului de invatamant prin:
 • folosirea mijloacelor telematice si multimedia in activitatea didactica de predare-evaluare;
 • realizarea si utilizarea purtatorilor de informatii audio, video, text etc, pe suport magnetic;
 • adoptarea unui process tehnologic specific fiecarei activitati didactice, respective predare, lucrari practice, seminar, verificarea cunostintelor, corespunzator domeniului abordat;
 • initierea in realizarea de software, pentru lucrarile practice la disciplinele cu caracter practic-aplicativ.


Surse de finantare utilizitate in initierea si dezvoltarea programului

Pentru functionarea unui asemenea centru de educatie permanenta este necesara o puternica baza materiala, care include echipamente moderne si de mare valoare.
Sursa principala de finantare, in procesul de initiere a centrului, o constituie acest contract de grant, in valoare totala de 150 000 USD, fara de care centrul nu ar fi existat.

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • "Departamentul de Cadastru, Gestiunea si Protectia Mediului" (D.C.G.P.M.), ca unitate autonoma de activitate in cadrul Universitatii "Dunarea de Jos", Galati.
 • Specializarea de "Cadastru"
  Planul de invatamant al specializarii asigura de fapt o pregatire complexa a viitorului specialist, in domeniul mai larg al "Masuratorilor terestre", oferind astfel multiple posibilitati de realizare.
  Acesti specialisti vor putea lucra in cadrul institutiilor care detin bunuri imobile, la realizarea si intretinerea cadastrului, la Oficiile Judetene DE Cadastru, Geodezie si Cartografie, la institutiile administrative, Prefecturi, Primarii, precum si ca liberi profesionisti.
 • Curs postuniversitar de "Cadastru"
  Acest curs aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii si avizat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este organizat pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata, din domenii de specialitate apropiate specializarii de Cadastru. Durata cursului este de 1,5 ani si se finalizeaza cu examenul de diploma.
 • Laboratorul "Multimedia"
  Obiectivul principal al laboratorului multimedia dotat cu echipamente de calcul electronic, de inregistrareredare a sunetelor, de inregistrare-redare a imaginii statice si dinamice si de informatica-software este realizarea unor purtatori de informatii care vor fi folositi in procesul de invatamant, in activitatea de cercetare, in initierea stiintifica a studentilor precum si pentru valorificare la beneficiari externi.
 • Laboratorul de "Calcul Electronic"
 • Laboratorul de "Topografie-Geodezie"
 • Editare si achizitionarea de materiale didactice si stiintifice

Scopul si utilitatea programului

Pregatirea specialistilor
Imbunatatirea procesului de invatamant


Perspective de continuare si/sau dezvotare a programului

Realizarea programului prevazut in prezentul contract de grant, corelat cu PIP-ul la care m-am referit anterior, va avea multiple implicatii in activitatea didactica, de cercetare si de servicii, printre care:
 • Formarea specialistilor in domeniul "Masuratorilor terestre" (Cadastru, Topografie-Geodezie,Fotogrametrie-Teledetectie)
 • Modernizarea procesului de invatamant prin introducerea in activitatea didactica a metodelor moderne de procedee-evaluare, ca alternativa in completarea metodelor clasice.
 • Aparitia unui puternic centru de cercetare in domeniul evidentei folosirii si protectiei resurselor mediului inconjurator din aceasta zona.
 • Crearea unui centru de servicii pentru lucrari diverse, pe baza de contract, in domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, etc.

 • Perspectivele unui asemenea centru sunt de mare viitor, deoarece, in afara realizarii cadastrului in tara noastra, care va necesita mari eforturi financiare, materiale si umane, orice alta activitate umana ce urmeaza a se desfasura in mediul inconjurator, necesita intocmirea unei documentatii de specialitate specifica domeniului masuratorilor terestre.


  Alte informatii

  Relatii interne
  Pentru realizarea programului propus, avem relatii de colaborare cu urmatoarele institutii:
  • Administratia Locala a Judetului Galati (Prefectura, Primarie, Directia Generala pentru Agricultura, Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie etc.);
  • Institutii de Invatamant Superior din tara (Facultatea de Geodezie Bucuresti, Facultatea de Hidrotehnica, specializarea Cadastru - Iasi s.a.);
  • Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie - Bucuresti si altele.
  Relatii externe
  Domeniul Masuratorilor terestre (Geodezie, Topografie, Fotogrammetrie, Teledetectie, Cartografie si Cadastru), prin extinderea activitatilor sale specifice si folosirea tehnicilor ce implica satelitii, a depasit de mult granitele teritoriale si se implica tot mai mult in gestionarea rationala a resurselor si protectia mediului inconjurator, la nivel global.In acest context stabilirea unor legaturi directe cu institutii profesionale de specialitate din strainatate a devenit obligatorie.
  In prezent, avem relatii cu urmatoarele institutii:
  • Federatia Internationala a Geodezilor (FIG), in cadrul careia Departamentul de Cadastru, Gestiunea si protectia Mediului Galati este membru academic. Pe aceasta baza am participat la al XXII-lea Congres al FIG, din 19 - 26 aprilie, de la Washington;
  • Academia de Informatica Solului si Managementul Teritoriului din Berlin, in cadrul careia am participat la un simpozion si la o vizita de lucru pe probleme specifice de cadastru;
  • Institutia cadastrului din Uniunea Europeana, care a tinut primul Congres in Spania, 15-17 mai 2002;
  • Alte institutii din mai multe tari europene, din domeniul cadastrului.


  Adresa:

  Galati
  Telefon ( acasa): 0236 328 498
  Telefon (mobil): 0722 757168
  Fax: 0236 461 353
  Persoana de contact:


  Persoana de contact: Dr.ing. Ioan Stangu
  E-mail:E-mail: ioan.stangu@ugal.ro
  URL: www.cadastru.ugal.ro

  Inapoi