Universitatea Tehnica din Cluj Napoca


Scoala Academica Postuniversitara "Informatica Aplicata si Programare" (IAP)
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: Prof. dr. ing. Ros Olimpia Rodica
PROIECT BM - CNFIS 44 / Runda 3
Misiune si obiective strategice
  Dezvoltarea unor module de formare continua in domeniul informaticii aplicate si asamblarea lor intr-o structura integratoare de tip scoala academica postuniversitara.
   Obiective strategice:
  • Contribuie la perfectionarea procesuluide invatamant (punctul 3 din Strategia Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca) prin:
   • dezvoltarea invatamantului continuu
   • planuri de invatamant adaptate cerintelor nationale si mondiale
   • perfectionarea cadrelor didactice
   • ridicarea calitatii predarii
  • Orienteaza procesul de invatamant spre necesitatile actuale si de perspectiva ale Romaniei (punctual 1 din Strategia Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca);
  • Dezvolta baza materiala prin noi investitii si reabiliteaza spatiile existente (punctual 10 din Strategia Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca)
  • Asigura obtinerea de resurse suplimentare, extrabugetare (punctual 11 din Strategia Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca)


Surse de finantare utilizitate in initierea si dezvoltarea programului

 • grantul CNFIS
 • Scoala Academica Postuniversitara: Informatica Aplicata si Programare • Rezultate semnificative
  • Elaborarea planului de invatamant si a programelor analitice pentru IAP
  • Infiintarea Laboratorului de Fabricatie Asistata
   • Amenajarea spatiului laboratorului
   • Achizitionare prin cofinantare a Masinii de frezat in 4 axe DMC 63V
   • Achizitionare retea de calculatoare prin cofinantare
   • Achizitionare software:SURFCAM, SIMA Pro , 5 licente CATIA.
  • Pregatirea personalului de predare prin: vizite de documentare (6 vizite), instruirea a 4 persoane la firma DMG-Germania, training asigurat de specialisti straini.
  • Elaborarea si editarea de materiale pentru invatare:
   • editare curs "Fabricatie asistata pe calculator", autori Damian M., Ros O. si Carean A.
   • elaborare suport curs "Utilizarea calculatorului in proiectarea tehnologica si contructiva"
  • Achizitionare materiale pentru biblioteca, 6 titluri.

  Scopul si utilitatea programului

  Programul asigura formarea de cadre competente, in domeniul informaticii aplicate, necesare in societati comerciale, invatamant mediu, administratie. Pentru o parte din absolventii IAP se asigura o reconversie spre un domeniu de activitate in plina dezvoltare: informatica aplicata.

  Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

  Programul continua prin Scoala Academica Postuniversitara IAP  Adresa:

  Cluj-Napoca
  Fax: 0264-415.814

  Persoana de contact:
  Prof. univ. dr. ing. Olimpia Ros
  E-mail:rosrodica@hotmail.com
  URL: http://tcm.east.utcluj.ro/mb/IASP

  Inapoi