Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Facultatea de Stiinte


Centrul Zonal de Management Financiar Bancar
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr Baltes Nicolae
PROIECT BM - CNFIS 287 / Runda 3
Misiune si obiective strategice
  1. Misiune: formarea studentilor in domeniul financiar bancar si crearea cadrului teoretic si practice pentru cercetarea stiintifica in domeniul financiar bancar.
  2. Obiective strategice: adaptarea specializarilor, a planurilor de invatamant si pregatirii studentilor la necesitatile in perspectiva ale zonei si ale tarii, precum si crearea cadrului de cercetare stiintifica in firme, banci si institutii publice.

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului
  • Grant CNFIS cu finantare Banca Mondiala (70%) si Guvernul Romaniei (30%).
  • Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu - din bugetul propriu

Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

Centrul a fost conceput cu deschideri pentru a fi compatibil sa promoveze intelegerea de catre studenti a mutatiilor ce se vor produce pe de o parte, precum si pentru a fi extinse performantele laboratoarelor si centrului, pentru a fi in masura sa operationalizeze aceste mutatii in performantele universitare si in activitatea firmelor, bancilor si institutiilor publice, beneficiari potentiali, precum si activitatea de cercetare stiintifica universitara si a extinderii autofinantarii universitare.
Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS

Centrul Zonal a fost conceput si realizat ca un sistem deschis pentru furnizare de informatii si pentru simulare si modelare de proiecte, din urmatoarele domenii (care corespund si laboratoarelor create): In cadrul Centrului s-a mai realizat baza teoretica (cca 570 pagini) pentru managementul financiar al firmei, cuprinzand, in esenta:
  • conceptualizarea managementului financiar (concept, rol, functii, etc.);
  • managementul formarii si utilizarii capitalurilor firmei;
  • managementul financiar al capitalului fix al firmei;
  • managementul costului de productie;
  • managementul profitului si rentabilitatii firmei si a situatiei financiare - patrimoniale ale acesteia.
Un aspect esntial este acela ca intregul fond teoretic aratat, cu structura si functionalitatea principalelor softuri create se afla pe INTERNET si au devenit bunuri si valori de utilitate publica.

Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

A fost demonstrata in proiect si a stat la baza acceptarii finantarii. Intre timp, piata potentiala s-a extins considerabil, prin extinderea invatamantului la distanta, existenta pe internet a teoriei mentionate si a conceptiei softurilor prin care se operationalizeaza fiind utila nu numai celor peste 2.300 de beneficiari proprii, ci si pe un plan mai larg.


Alte informatii

Partea de soft a fost realizata de o firma de prestigiu romano-germana SOBIS SA Sibiu, care va operationaliza aceste performante in economia si cercetarea romaneasca.


Adresa:

Sibiu
Tel: + (40) 0269 - 216 642 / 215 243

Persoana de contact:

Prof. dr. Nicolae Baltes
E-mail:baltes_n@yahoo.com

Inapoi