UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" TIMISOARA
Departamentul de Educatie Permanenta


Promovarea si managementul institutionalizat al activitatilor de educatie permanenta in cadru interuniversitar
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr ing. Mircea Vladutiu
PROIECT BM - CNFIS 55 / Runda 3
Misiune si obiective strategice

Politicile educationale moderne tind spre vitalizarea conceptului de learning society, caracterizata in esenta de tranzitia de la paradigma educatiei centrate pe scoala spre cea bazata pe educatia permanenta - prin dezvoltarea de programe de reconversie profesionala si formare profesionala continua.
Aceasta noua paradigma educationala sta la baza revigorarii educatiei adultilor, in conditiile confruntarii societatii cu problema majora a somajului, cand intreprinderile si comunitatile dezvolta programe de reconversie profesionala si formare profesionala continua la care participa din ce in ce mai mult centre de expertiza din universitati. Incercand adaptarea la aceasta tendinta de actualitate, precum si urmarind coagularea unor mai vechi preocupari disparate, in Universitatea Politehnica din Timisoara (UPT) a fost infiintat, la 9 februarie 2000, Departamentul de Educatie Permanenta (DEP).
Activitatea principala a Departamentului de Educatie Permanenta consta in asigurarea unui sistem de cursuri, postuniversitare sau de perfectionare, apartinand unui evantai larg de domenii tehnice si sustinut de experti cu inalta competenta profesionala, cadrea didactice din UPT sau din strainatate, precum si de specialisti din mediul economic.
Obiectivul declarat al DEP consta in valorificarea resurselor umane si a capacitatilor materiale existente in Universitatea Politehnica din Timisoara in domeniul formarii continue, pentru a asigura o oferta flexibila de programe de studiu orientata pe cerintele mediului socio-economic.


Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

La infiintare, DEP a beneficiat de suportul proiectului CNFIS nr 55, cu finantare de la Banca Mondiala (70%) si Guvernul Romaniei (30%), de ajutorul Universitatii Politehnica din Timisoara, precum si de experienta mai vechii structuri existente in universitate, denumita Asociatia de Formare Continua (ASFOC), ulterior asimilata in intregime in cadrul DEP, impreuna cu intreaga sa baza materiala.
Pe langa finantarea prin grantul Bancii Mondiale, DEP a cautat si alte modalitati de finantare, una din acestea fiind auto-finantarea, prin contracte de cursuri si servicii oferite unor clienti externi (Solectron S.A., Siemens Automotive VDO, Kromberg, Directia Regionala de Drumuri si Poduri, Societatea Nationala de Imbunatatiri Funciare, Compania Nationala a Lignitului Oltenia, Dynamic Network Tehnologies S.A.).


Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
    Principalele tipuri de cursuri se refera la:
  • Cursuri tehnice cu privire la variate domenii ingineresti, cum ar fi calculatoarele, electronica, electrotehnica, transportul urban si constructia de drumuri, cadastrul agricol si topografia, educatia tehnologica etc.;
  • Cursuri de utilizare a calculatoarelor la niveluri de baza intermediare sau avansate;
  • Cursuri de economie, management si aspecte organizatorice;
  • Studii interdisciplinare.
DEP mai ofera si servicii de consultanta, de instruire si de examinare in domeniul retelelor de calculatoare prin laboratorul propriu si experti cu calificare atestata international.
Din aprilie 2001, DEP s-a integrat in structura centrelor de instruire CISCO, asa numitele academii CISCO, fiind autorizata sa functioneze in calitate de academie locala (CISCO Local Academy).
DEP este in contact permanent cu institutii similare europene (are colaborari constante cu Universitatea Tehnica din Budapesta), cu institutiile publice locale, pentru a promova in comun programe ale Comunitatii Europene (Phare, Grundtvig, Leonardo etc.) in vederea crearii de noi oferte de invatamant in domeniul formarii continue, precum si a perfectionarii sistemului de structurare, de ofertare, de organizare si de desfasurare a cursurilor.
In urma colaborarilor intretinute cu parteneri din mediul universitar si cel economic, precum si pe baza rezultatelor obtinute, DEP a devenit membru al asociatiei europene PRIME-NETWORK (Profesional Interuniversity Management for Educational Networking). Impreuna cu Universitatea Valladolid din Spania a fost perfectat un program comun de studii aprofundate (master) in domeniul resurselor umane.


Scopul si utilitatea programului

Departamentul de Educatie Permanenta, creat prin cofinantarea Bancii Mondiale si a Guvernului Romaniei se dovedeste a fi un program viabil, capabil sa functioneze cu success si dupa incheierea programului de finantare prin Grantul CNFIS 55.


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

Din contactele DEP existente pana in prezent, s-a observat ca activitatile de educatie permanenta sunt prezente in fiecare mare universitate, acestea fiind o necesitate indiscutabila pentru orice societate dezvoltata.

Adresa:
B-dul Republicii nr. 9,
1900 Timisoara
Tel/fax: + (40) 256 - 204 295


Persoana de contact:
Prof. dr. ing. Mircea Vladutiu
E-mail: dep@utt.ro
mvlad@cs.utt.ro
URL: www.dep.utt.ro

Inapoi