Universitatea "Politehnica" din Timisoara


Master Executiv in Managementul si Administrarea Afacerilor (MBA Executiv)
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: Prof. dr. ing. Monica Izvercianu Petrea
PROIECT BM - CNFIS 164 / Runda 3
Misiune si obiective strategice
  Misiunea programului este de a contribui la dezvoltarea capabilitatilor manageriale si de administrare a afacerilor necesare dezvoltarii unor noi generatii de manageri in Romania prin studii postuniversitare complementare. Obiectivele programului sunt:
  • Realizarea unui plan de invatamant (curriculum) comparabil cu cel din SUA si tarile cu traditie in MBA ale Comunitatii Europene, care sa satisfaca nevoile de instruire reale ale managerilor.
  • Proiectarea si implementarea unor metode de predare/invatare noi, utilizate la ora actuala pe plan mondial (work-shopuri, discutii focalizate, simulari ale unor intreprinderi, business-games-uri, proiecte de echipa), cat si a unor metode de evaluare.
  • Imbunatatire si perfectionarea resurselor existente la UPT in domeniul managementului (corp didactic si personal tehnic de specialitate, spatii si echipamente de invatamant, biblioteca, resurse financiare).
  • Pregatirea unor manageri competenti si competitive pe plan national si international, cu recunoasterea diplomei de absolvire in tarile CE si ale Americii de Nord.
  • Obtinerea de catre UPT si FMPT a rolului de lider regional in domeniul instruirii manageriale si al administrarii afacerilor productive.


Surse de finantare utilizitate in initierea si dezvoltarea programului
 • CNFIS (70% BIRD,30% Guvernul Romaniei)
 • Resursele financiare oferite de UPT, din care Facultatea de Management in Productie si Transporturi participa cu 6000 USD.
 • Autofinantare din pimul an de functionare al MBA Executiv.

Rezultate semnificative
 • Perfectionarea cadrelor didactice ale universitatii;
 • Realizarea si implementarea unor noi metode de invatare/predare/evaluare;
 • Dezvoltarea bazei materiale a UPT prin achizitionarea de echipamente de calcul, aparatura audio-video, software si manuale.

Scopul si utilitatea programului
 • Programul satisface o necessitate stringenta a economiei Romaniei pentru suportul IMM-urilor, dezvoltarea afacerilor in vestul tarii.
 • Anual vor putea fi scolarizati 20-50 studenti, care vor fi specialisti in managementul afacerilor, lucru care va contribui direct la crearea de noi locuri de munca si la absorbtia absolventilor de invatamant superior pe piata muncii.

Perspective de continuare si/sau dezvolare a programului
 • Functionarea unui nou program de master la Universitatea Politehnica din Timisoara, in cadrul Facultatii de Management in Productie si Transporturi, master tip MBA executiv, care a fost infiintat datorita proiectului CNFIS respectiv.
 • Perfectionarea cadrelor didactice ale universitatii cu implicatii majore asupra dezvoltarii viitoare.
 • Recunoasterea internationala a formei de educatie continua de tip MBA.
 • Obtinerea unor beneficii financiare de catre UPT.


Adresa:

Timisoara
Tel/fax:0256/190.124

Persoana de contact:
Prof. dr.ing. Monica Izvercianu Petrea
Decan Facultatea de Management in Productie si Transporturi
E-mail:mizvercianu@mpt.utt.ro
URL: www.mpt.utt.ro

Inapoi