Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Sectia Patrimoniu Cultural


Studii si cercetari privind implementarea unor noi metode didactice si de cercetare utilizate in recunoasterea-identificarea, redarea si prelucrarea datelor structurale si a perspectivelor iconografice directe si inverse
- material transmis la data de 9 mai 2003 - Director de proiect: prof. univ. dr Ion Sandu
PROIECT BM - CNFIS 198 / Runda 4
Misiune si obiective strategice

Misiunea acestui program a constat in dezvoltarea unei retele transdisciplinare, interdepartamentale, la nivel de Centru Universitar, impusa de imperativele organizarii unui invatamant de nivel, in cadrul noii sectii, care nu dispunea de infrastructura necesara, un prim obiectiv reprezentandu-l achizitia unor dispozitive si aparate absolut necesare in activitatile didactice si de cercetare in domeniul conservarii si restaurarii operelor de arta si organizarea unui laborator cu multipli utilizatori pentru metodica predarii disciplinelor aferente specializarii in domeniul Patrimoniului Cultural, Arhitecturii, Artelor vizuale, Arheologiei, Criminalisticii si a unor stiinte exacte, cum ar fi: fizica, chimia, biologia si geologia.

Obiective
 • organizarea unui laborator metodologic si de cercetare (pentru metodica redarii disciplinelor artistice si tehnice legate de specializarile in domeniul Patrimoniului Cultural si pentru metodica activitatilor de cercetare stiintifica cu studentii din ultimii ani);
 • dezvoltarea bazei materiale prin achizitia unor dispozitive si aparate foarte moderne implicate in procesele didactice de predare si pentru activitatile practice de cercetare;
 • crearea unei platforme pilot pentru implementarea metodelor didactice interactive si a unor tehnici moderne de cercetare (implementarea tehnicilor digitale de prelucrare computerizata a imaginilor, de restaurare virtuala, de recunoastere a formelor si structurilor etc) a bunurilor de patrimoniu cultural, mergand de la punerea in opera pana la valorificarea lor prin etalare muzeala;
 • organizarea unor schimburi de experienta si specializari in centre cu traditie in domeniu;
 • participarea la manifestari stiintifice nationale si internationale;
 • dezvoltarea unor noi discipline si introducerea lor in planul de invatamant (Prelucrarea imaginilor pe calculator, Tehnici de prezentare bi- si tridimensionala si Tehnici vizuale contemporane in arta);
 • cuprinderea in activitati de cercetare a studentilor din anii terminali si a doctoranzilor;
 • atragerea unor parteneri straini in realizarea de proiecte comune, didactice si de cercetare, precum si in organizarea unor activitati postuniversitare (master si doctorat), a unor manifestari stiintifice nationale si internationale, in editarea unor monografii, periodice de specialitate sau in acordarea unor burse pentru specializare.


Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

In procesul de initiere si dezvoltare a acestui program de educatie permanenta s-au utilizat in general surse bugetare, obtinute prin contracte de cercetare cu MCT (ANSTI) si Academia Romana, finalizand in perioada premergatoare (1993-2000) 14 noi teme de cercetare - dezvoltare, punandu-se astfel bazele uni colectiv interdisciplinar, axat pe patru directii prioritare de cercetare (investigarea stiintifica, cu cele trei grupe de expertize: autentificarea, determinarea starii deconservare si stabilirea compatibilitatii intre noile materile si metode de interventie cu tehnicile artistice vechi traditionale, stiinta materialelor pentru conservare-restaurare, ecologia patrimoniului cultural si ingineria mediului, fundamentarea scripturistica a artei crestine).


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

In urma participarii la diverse manifestari stiintifice nationale si internationale s-au stabilit in perspectiva unele parteneriate de cercetare, care vor fi derulate prin Programul UE Cadru VI sau prin Programe Nationale de tip CERES, RELANSIN, CALIST etc. De asemenea, in urma primei reuniuni a investigatorilor in arta, unde s-au prezentat facilitatile de cercetare ale colectivului, care vor fi cuprinse intr-o pagina web se vor efectua diferite expertize, care vor permite dezvoltarea in continuare a bazei materiale si a colaboratorilor in domeniu. Incepand cu acest an, in cadrul universitatii noastre se va organiza prima Catedra UNESCO cu titulatura : "Ingineria Mediului si Protectia Patrimoniului Cultural", acceptata deja si care va fi finantata de catre Centrul UNESCO Paris.
De asemenea, universitatea noastra a fost nominalizata in lista europeana a institutiilor ce opereaza pe bunuri de patrimoniu cultural (LabS TECH Institution).


Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS

Din rezultatele deosebite obtinute in activitatea de cercetare in cadrul proiectului amintim:
 • adaptarea a doua programe de preluare fotodigitala a imaginilor policrome 2D necoplanare si cuplarea lor in sistem planimetric prin "coasere virtuala";
 • atragerea altor surse de finantare a unor specializari postuniversitare in cercetare (6 luni prin Programul NATO la OPD - Florenta, o saptamana prin CNR Roma la Workshop-ul privind utilizarea laserului in restaurare la Conservatorul de Stat "L. Cherubini" - Florenta, 3 luni prin Programul NATO la Institutul de Fizica Starii Solide si Optica - Budapesta);
 • elaborarea unor metode noi de datare a materialelor organice, brevetabile;
 • obtinerea si caracterizarea unor straturi subtiri policrome sau cu proprietati fizico-structurale si mecanice deosebite (structuri elctronice transparente de tip ITO, tessere policrome dublu-glazurate pe baza de pigmentifritati, structuri calcogenice obtinute prin depunere electrochimica, pulverizare catodica sau depunere in vid);
 • obtinerea si caracterizarea unor straturi superficiale semiconductoare prin dopare fizica sau chimica (analiza compatibilitatii la dopare);
 • elaborarea unui curs metodologic "Clorimetria in arta" - prima monografie de acest gen din literatura romana si a lucrarilor "Aspecte metodologice ale conservarii stiintifice" si "Restaurarea si conservarea pieselor metalice vechi";
 • elaborarea a doua dosare OSIM si obtinerea unui Brevet de inventie;
 • publicarea a 40 de lucrari stiintifice in periodice de specialitate si in volumele unor manifestari stiintifice;
 • participarea cu 16 conferinte si 56 de comunicari la manifestari stiintifice nationale (6-17) si internationale (10-39);
 • participarea la saloane mondiale de inventii cu sase grupe de brevete, la care s-au obtinut 11 medalii de aur, 11 de argint si 2 de bronz, Diploma de Onoare a Agentiei de brevetare AGEPI din Ghisinau, Meritul Inventiv in Grad de Cavaler al Belgiei, Diploma de Recunostinta a Presedentiei Salonului Archimedes, Moscova (INVENTICA 2002, Iasi, INFOINVENT 2002, Chisinau, TESLA FEST 2002, Novi Sad, EUREKA 2002, Bruxelles, ARCHIMEDES 2003, Moscova, PALEXPO 2003, Geneva);
 • participarea la activitatile de cercetare si de experimenatre in cadrul proiectului a trei doctoranzi;
 • cuprinderea in activitati de cercetare a opt studenti din anii terminali de la sectia de Patrimoniu Cultural, sase avand ca tema pentru lucrarea de diploma aspecte teoretice si practice privind unele obiective ale programului;
 • fundamentarea unor noi discipline didactice si introducerea lor in planul de invatamant la sectia de patrimoniu Cultural;
 • completarea fiselor de conservare si restaurare a bunurilor de patrimoniu cultural cu rubrica codul culorii;
 • diseminarea rezultatelor stiintifice prin conferinte (5), lansari de carte (2), expozitii de carte si lucrari stiintifice (8);
 • lansarea a trei oferte de olaborare internationala, publicate cu ocazia Reuninii PanEuropene pe probleme de Patrimoniu Cultural de la Cracovia (mai, 2002).

Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Centrul de Instruire contribuie la la o adaptare mai buna a invatamantului superior de informatica la necesitatile pietei muncii prin:
 • dezvoltarea bazei materiale a laboratorului metodologic si de cercetare in domeniul Patrimoniului Cultural;
 • dezvoltarea unor metode si tehnici noi de investigare stiintifica a operelor de arta;
 • atragerea unor surse de finantare pentru specializari postuniversitare in cercetare;
 • realizarea unor parteneriate de cercetare in cadrul programelor nationale si in cadrul UE;
 • elaborarea unui manual pentru activitati didactice si de cercetare, referitor la implicatiile colorimetriei in investigarea stiintifica a operelor de arta;
 • cuprinderea in activitati de cercetare studentilor din anii terminali de la sectia de Patrimoniu cultural si a doctoranzilor in specializarile eferente domeniului;
 • fundamentarea unor noi discipline didactice si introducerea lor in planul de invatamant la sectia de Patrimoniu Cultural;
 • participarea la manifestari stiintifice, saloane de inventii si targuri nationale si internationale;
 • participarea la schimburi de experienta in cadrul unor institutii academice din strainatate cu traditie in domeniu.

Adresa:
Str. Closca nr. 9,
6600 Iasi
Tel: + (40) 0232 201 329
0232 227 627
Fax: + (40) 0232 214 816

Persoana de contact:
Prof. dr. Ion Sandu
E-mail: ion.sandu@mail.dntis.ro




Inapoi