Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti


Centru de Invatamant Deschis Bazat pe Resurse - CIDBR
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr ing. Iordan Petrescu
PROIECT BM - CNFIS 213 / Runda 3
Misiune si obiective strategice
 1. Demonstrarea potentialului unui Invatamant Deschis si Flexibil prin extinderea gradului de acces la educatie si pregatire permanenta, pentru studentii care urmeaza cursurile universitatii, pentru absolventii inclusi intr-un sistem de pregatire postuniversitara si pentru toti aceia care doresc sa parcurga un program de pregatire continua pe tot parcursul vietii active, urmand un program de studiu accelerat, implementat intr-un mediu de lucru eficient si deosebit de atractiv;
 2. Generarea unui sistem de invatamant eficient, ieftin si centrat pe nevoile actuale ale studentilor;
 3. Oferta pentru industrie, organizatii si persoane particulare de a avea acces la resursele centrului, la un cost care este comercial viabil pentru servicii atractive de un nivel inalt;
 4. Dezvoltarea si promovarea unor materiale de invatamant care includ o gama larga de discipline precum management, administratie, finante, marketing, standarde de calitate etc.;
 5. Dezvoltarea si implementarea unui sistem administrativ care sa vina in intampinarea necesitatilor studentilor / cursantilor, prin implementarea in cadrul CIDBR a unui sistem managerial privind operarea, catalogarea si inregistrarea tuturor activitatilor de zi cu zi, legate de utilizarea si intretinerea resurselor de invatamant;
 6. Oferirea experientei practice in proiectarea si dezvoltarea unor centre similare, care sa vina in intampinarea solicitarilor in permanenta schimbare a studentilor;
 7. Cresterea raportului dintre numarul de studenti si personalul didactic implicat in procesul de instruire (mai multi studenti instruiti de acelasi numar de profesori).

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Pentru dezvoltarea si perfectionarea modelului pilot a fost obtinut un grant C.N.F.I.S. co-finantat Banca Mondiala (70%), Guvernul Romaniei (30%).


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

In viitorul apropiat prin natura sa, Centrul de Resurse pentru Invatamant va constitui un HUB in promovarea invatamantului permanent in domeniul industriei de constructii dar si in alte domenii de activitate conexe, care in mod evident pot genera resurse financiare ce vor permite Centrului sa se autofinanteze.
Resursele de invatamant vor putea fi acesate fie direct din centru, fie din afara acestuia prin intermediul paginilor Web. Deja exista implementat un sistem de gestionare a resurselor de biblioteca care dispune de aceasta facilitate.
In viitor ne propunem ca prin intermediul acestui Centru sa promovam Campusul Virtual al universitatii.
In cadrul proiectului, cu resursele de invatamant deja existente au fost promovate o serie de cursuri de specializare si de perfectionare pentru personalul care lucreaza in activitati de administrare a retelei de drumuri si pentru specialisti din proiectare si cercetare din domeniul infrastructurii de transport. Cursurile s-au desfasurat pe baza de contract cu UTCB in spatiile destinate Centrului de Resurse pentru Invatamant.


Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • amelioreaza oportunitatile de instruire ale studentilor, oferind posibilitatea ca acestia sa se instruiasca intr-un cadru organizat, in ritm propriu, la timpul cel mai convenabil acestuia, intr-un mediu de studiu atractiv.
 • amendeaza unele concepte privind instruirea in forma clasica a studentilor prin introducerea facilitatilor create de noile resurse de invatamant: carti de instruire programata, dublate de pachete de benzi video/audio, instruirea cu ajutorul programelor interactive pe calculator, instruirea prin mijloace multimedia sau pagini World Wide Web, video-conferinte, discutii in grup mediatizate de retele de calculatoare, invatamant la distanta etc. Pachetele de invatamant sunt centrate pe necesitatile studentului.
 • introduce structuri si practici noi in procesul de predcare-instruire din universitati. Personalul didactic si auxiliar care serveste un asemenea Centru isi schimba automat o parte din activitatea directa cu studentii sau cursantii, fiind mai mult implicati in activitati de proiectare si dezvoltare a resurselor de invatamant sau in activitati tutoriale si de suport in utilizarea resurselor disponibile. Pe aceasta cale este sporit considerabil lucrul individual, motivat al studentului.
 • are un caracter novator prin generarea unui cadru unitar bine structurat, in care personalul didactic si auxiliar proiecteaza, dezvolta si implementeaza tehnici noi de predare si instruire programata a studentilor. Astfel, rezulta mai multe oportunitati pentru student de a se pregati in specialiatea aleasa.


Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)
 • categoriile principale de beneficiari ai CIDBR sunt: studentii universitatii, care au acces la un sistem deschis si flexibil de instruire programata, specialistii care lucreaza in domeniul industriei constructiilor prin programe de pregatire permanenta si/sau invatamant la distanta, persoane particulare care doresc sa se perfectioneze intr-un domeniu de interes general: utilizarea PC, sisteme de programe specializate, cursuri de reconversie profesionala etc.
 • prin resursele informationale si de comunicatii de care va dispune CIDBR, va asigura crearea unei legaturi informationale interactive cu beneficiarii fortei de munca inalt calificate pentru a asigura informatiile necesare spre si dinspre piata fortei de munca. In prezent se fac demersuri de a lega reteaua prevazuta la CIDBR cu reteaua nationala a Administratiei Nationale a Drumurilor, pentru a oferi pe de-o parte un posibil schimb de informatii, iar pe de alta parte de a utiliza infrastructura de comunicatii a AND in vederea transmiterii de cursuri electronice sau de a mediatiza seminarii, tutoriale, intalniri, Workshopuri etc.Adresa:
B-dul Lacul Tei, nr 124, sector 2
72302 Bucuresti
Tel/fax: + (40) 021 - 242 0777

Persoana de contact:
Prof. dr. ing. Petrescu Iordan
E-mail:iordan@alsys.ro
URL: www.utcb.ro

Inapoi