UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de Electrotehnica


Centru regional de formare continua in domeniul energetic
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr ing. Ion Mircea
PROIECT BM - CNFIS 85 / Runda 1
Misiune si obiective strategice

Infiintarea unui centru de formare continua, fiind indeplinit prin:
 • activitatea de formare a formatorilor;
 • organizarea unor stagii de pregatire si cursuri in cadrul centrului sau in institutii din tara sau strainatate;
 • dezvoltarea unei materiale adecvate si materiale bibliografice care sa permita intruirea continua;
 • elaborarea de lucrari de specialitate necesare pentru desfasurarea activitatilor de pregatire apartinand specialistilor centrului.


Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Proiectul a fost finantat in principal printr-un grant CNFIS cu finantare de la Banca Mondiala (70%) si Guvernul Romaniei (30%). Ulterior au fost atrase si alte surse pentru fonduri suplimentare,in special prin sponsorizari ale unor firme sau societati comerciale:
 • SC ELCO SA Targu-Jiu
 • SC TELCONSTRUCTIA SA Craiova
 • SC ALSTROM Power Romania
 • SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti
 • SNP PETROM Bucuresti

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • Amenajarea unor spatii de pregatire ( 5 laboratoare, 1 sala de seminar pentru activitatile Centrului);
 • Dotarea cu aparatura si tehnica de calcul a 7 laboratoare:
  • Laboratorul de informatizarea proceselor energetice;
  • Sisteme electroenergetice;
  • Modelarea si optimizarea sistemelor energetice;
  • Simularea si conducerea sistemelor electroenergetice. Aplicatie RESY-NES, produs REPAS AEG (simulator pentru pregatirea personalului de exploatare a sistemelor electroenergetice, incluzand 10 module de aplicatie in sistem SCADA);
  • Instalatii termice si hidraulice;
  • Protectii electrice;
  • Conversia energiei.
 • Cursuri si seminarii pentru specialistii din domeniul energetic:
  • noutati in domeniul proiectiilor electrice
  • sisteme eficiente energetic pentru instalatii cu debite reglabile
  • managementul energetic in trazitie
  • conducerea proceselor energetice
  • instalatii de desprafuire electrostatica
  • seminarul "Functionarea sistemelor electroenergetice si pregatirea personalului de exploatare in conditiile deregularizarii pietei de energie"
  • Seminarul "Planificarea , functionarea si pregatirea sistemelor electroenergetice in conditiile liberalizarii pietei de energie"
 • Carti Publicate:
 • Noutati in domeniul protectiilor electrice
  I. Mircea si colectiv, Ed. Universitaria;
  Sisteme eficiente energetic pentru instalatii cu debite reglabile
  I. Mircea si colectiv, Ed. Universitaria;
  Instalatii de desprafuire electrostatice
  S. Diga;
  Conducerea proceselor energetice
  M. Ciontu;
  Instalatii si utilizari ale energiei electrice. Teorie si aplicatii
  I. Gosea.
 • Carti achizitionate (din tara si import): 67 titluri
 • Infiintarea de sectii noi de specializare, justificata de dotarile realizate prin derularea programului:
 • Energetica industriala, cu directie de specializare Informatizarea si conducerea proceselor energetice - ingineri.
 • Relatii de colaborare stabilite cu intreprinderi si institutii:
  • Centrul national de formare continua energie mediu. Universitatea Politehnica din Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj
  • Centrul de pregatire a personalului in domeniul energetic al Ministerului Industriilor
  • Centrul de formare continua VDEW Germania
  • Centrul de formare continua REFA Germania
  • Centrul de formare continua INP Toulouse Franta
  • SOCER Craiova
  • Fachhochschule Darmstadt Germania
  • REPAS AEG Germania
  • ISPE Bucuresti
  • Producatori de echipamente didactice si profesionale: LEYBOLD, SIEMENS, EELWE

Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului
 • Organizarea de cursuri de educatie permanenta a personalului care lucreaza in instalatii energetice;
 • Desfasurarea,ca urmare a negocierilor purtate in perioada care a trecut cu societatile ELECTRICA si TRANSELECTRICA, a unor cursuri pentru perfectionarea operatorilor din cadrul dispeceratelor;
 • Finalizarea redactarii unei oferte de cursuri ce urmeaza a fi distribuita potentialilor beneficiari;
 • Organizarea in cadrul facultatii a unor specializari pentru invatamantul deschis la distanta pentru management energetici si protectia mediului.
Toate aceste activitati se constituie ca solutii ce vor asigura finantarea ulterioara a centrului, necesara sustinerii activitatilor care constituie obiectivele sale.

Adresa:
B-dul Decebal nr. 107
1100 Craiova
Tel/fax: + (40) 251 - 435 724

Persoana de contact:
Prof. univ. dr Ion Mircea
E-mail: imircea@elth.ucv.ro


Inapoi