Universitatea Bucuresti
Centrul de Cercetari in Enzimologie, Biotehnologie si Bioanaliza


Ciberbiotehnologiile si ingineria sistemelor expert in fermentatiile de folosinta medicala, farmaceutica, alimentara, agricola, veterinara si in epurarea apelor industriale. Parametrii de utilizare si viitorul lor
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr. doc. I. F. Dumitru
PROIECT BM - CNFIS 213 / Runda 3
Misiune si obiective strategice
 • definirea domeniilor interdisciplinare de lucru;
 • valorificarea resurselor umane si materiale existente;
 • stabilirea criteriilor de armonizare a activitatii colectivelor interdisciplinare de lucru;
 • elaborarea principiilor ce stau la baza definirii curricum-ului propriu domeniului interdisciplinar;
 • elaborarea resurselor didactice moderne cu ajutorul tehnologiei informationale;
 • completarea dotarii laboratoarelor existente cu aparatura de performanta ridicata;
 • formarea de specialisti care sa utilizeze tehnicile si metodele standard de analiza a proceselor biochimice de interes, cunosterea metodelor moderne neconventionale, alternative, a conditiilor lor de aplicare in vederea optimizarii proceselor biotehnologice;
 • cooperarea nationala si internationala pentru recunoasterea nivelului ridicat al pregatirii interdisciplinare

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Din grantul CNFIS: Banca Mondiala; (70%) si Guvernul Romaniei (30%). Alte surse: Centrul de Cercetari in Enzimologie si Biotehnologii din Universitatea Bucuresti, Banca Internationala a Religiilor, Universitatea Bucuresti

Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului
 • Centrul de Cercetari in Enzimologie, Biotehnologie si Bioanaliza a incheiat in anul 2001 un contract in cadrul programului "Materiale noi, micro si nanotehnologii - MATNANTECH, in scopul asigurarii fondurilor necesare pentru dezvoltarea si aprofundarea unor noi directii de cercetare;
 • Se preconizeaza dezvoltarea colaborarilor internationale ale cadrelor didactice implicate in activitatea Centrului si aplicarea unor finantari din partea organismelor europene de profil;

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • s-a dezvoltat baza materiala a laboratoarelor prin achizitionarea de aparate noi; acestea permit efectuarea la standarde internationale a diverselor activitati de cercetare prevazute in planurile individuale ale studentilor din anii terminali, masteranzilor, doctoranzilor si altor tineri cercetatori care colaboreaza; la elaborarea unor teme sustinute financiar de MEC;
 • in perioada derularii programului s-au elaborat 43 lucrari stiintifice originale prezentate la conferinte si congrese din tara/ strainatate sau publicate in reviste recenzate ISI;
 • s-au publicat 6 volume ce cuprind rezultate ale cercetarii colectivelor interdisciplinare de lucru in domeniul biologiei, biochimiei, enzimologiei si al biotehnologiei;
 • in iunie 2002, Centrul de Cercetari in Enzimologie, Biotehnologie si Bioanaliza a organizat Simpozionul cu tema "Progrese in Biotehnologia clasica si moderna", destinat promovarii domeniului biotehnologiei prin componenta sa cea mai moderna, cibertehnologia;
 • s-au efectuat stagii de specializare in strainatate ce au permis modernizarea tehnicii de cercetare, precum si a metodelor didactice de predare si evaluare a cunostintelor.


Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Centrul de Instruire contribuie la la o adaptare mai buna a invatamantului superior de informatica la necesitatile pietei muncii prin:
 • prin participarea la cursuri si stagii de specializare in stra;ina;tate s-au format cadre didactice cu inalte competente in domeniile abordate, facand posibila; o exploatare corecta si eficienta a aparatelor in dotare;
 • studentii beneficiaza in cadrul Centrului de aparatura moderna si sunt angrenati in activitati de cercetare inca din anii mici, identificandu-se afinitatile si crescandu-le astfel sansele de reusita profesionala;
 • dotarea moderna permite punerea la punct a unor metode noi, rapide, de determinare a unor compusi, metode ce sunt din ce in ce mai mult solicitate de unitatile industriale de profil, iar familiarizarea studentilor cu acestea le confera un ascendent la ocuparea unui loc de munca;.


Adresa:
Bd. M. Kogalniceanu 36-46, sector 5
70709 Bucuresti
Tel/fax: + (40) 021 - 411 3171

Persoana de contact:
Prof. dr. Radu Gabriel Lucian
E-mail:
URL:

Inapoi