Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiesti


Cursuri academice postuniversitare de injectie de apa (water flooding)
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr ing. Ion Cretu
PROIECT BM - CNFIS 9 / Runda 1
Misiune si obiective strategice

 • Formarea de specialisti in domeniul derularii programelor de injectie de apa in zacamintele de hidrocarburi in scopul cresterii recuperarii petrolului si al protectiei mediului.
 • Largirea internationalizarii invatamantului postuniversitar de petrol in Romania
 • Crearea unui colectiv de cadre didactice in specialitatea petrol pentru predare in limba engleza.
 • Dezvoltarea bazei de documentare prin achizitionarea de carti si software de specialitate.
 • Crearea unui laborator de calcul, echipat cu hardware performant, capabil sa permita instalarea si rularea de software puternice (ca pachetul de programe ECLIPSE) destinate ingineriei zacamintelor de titei si gaze.
 • Asigurarea conditiilor necesare realizarii disertatiilor (la cursuri academice postuniversitare si la studii aprofundate), a unor teze de doctorat si proiecte de diploma prin folosirea laboratorului de calcul si a materialului de documentare dobandite in cadrul acestui proiect CNFIS.
 • Realizarea unui punct de lansare a noi programe postuniversitare si de training in domeniul modelarii numerice al ingineriei zacamintelor de petrol.
 • Atragerea de specialisti (de la ICPT Campina, SNP Petrom si de la alte institutii) ca profesori asociati.

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului
 • SNP-Petrom, prin asigurarea pe baza de contract a sumei necesare acoperirii cheltuielilor implicate de desfasurarea procesului de invatamant (salariile cadrelor didactice), in paralel cu scoaterea din productie a cursantilor si plata salariilor acestora.
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii si Banca Mondiala, prin grantul CNFIS aferent acestui proiect.
 • International Executive Service Corps (IESC), cu sediul la Stamford, Connecticut, SUA, prin finantarea participarii a unor specialisti americani, in calitate de cadre didactice associate la predarea unor cursuri cu durata de 1 - 1,5 luni.
 • Canadian Executive Service Organisation (CESO), prin facilitatea financiara a tinerii de catre 4 specialisti canadieni a anumitor cursuri avand durata de 1 luna.
 • UPG - Ploiesti, prin asigurarea conditiilor necesare organizarii si desfasurarii cursurilor aferente acestui proiect.Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, prin acordarea unei burse pe durata cursurilor, 2 ani, unui cursant din Ecuador.
 • Societatea internationala Schlumberger-divizia Geo Quest Technologies, prin oferiea gratuita a licentei de instalare si utilizare a pachetului de programe ECLIPSE(in valoare de 500.000 USD).

Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

Baza materiala realizata (retea de calculatoare performante, echipament de multiplicare a materialului didactic, software de specialitate, carti de specialitate pentru o gama larga de subdomenii ale ingineriei zacamintelor de hidrocarburi, forajului sondelor si extractiei petrolului si gazelor permit organizarea de noi programe de educatie permanenta diferentiata atat ca durata cat si ca obiective. In acest sens se pot mentiona noile programe de specializare postuniveristara de ingineria recuperarii imbunatatite a petrolului (cu durata de un an universitar) respectiv de training pentru folosirea pachetului de programe ECLIPSE (cu durata de trei luni), cu participarea efectiva a Filialei Schlumberger Geo Quest Romania si implicarea directa a Conducerii Facultatii de Forajul Sondelor si Exploatarea zacamintelor de Hidrocarburi de la UPG Ploiesti, in conditiile in care in prima serie a acestui din urma program de training se afla in curs de desfasurare (9 martie - 9 iunie 2002)

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • Absolvirea cursurilor si obtinerea diplomei aferente de catre 104 cursanti.
 • Realizarea unei retele de calculatoare destinata folosirii ei de catre cursantii postuniversitari, doctoranzi, studenti din anii v si VI, la elaborarea disertatiilor, tezelor de doctorat sau a proiectelor de diploma.
 • Achizitionarea de software pentru limbaje de interfata si de specialitate necesar folosirii retelei de calculatoare respective in domeniul cresterii imbunatatite a recuperarii petrolului din zacamant.
 • Dezvoltarea bazei de documentare in domeniul ingineriei de petrol prin procurarea a peste 100 de carti de specialitate editate de edituri prestigioase pe plan international si furnizate de SPE International, din Richardson, Texas si Pennwell Publishing Company, din Tusla, Oklahoma.
 • Participarea la Scoala noastra de studii academice postuniversitare, cu cursuri scurte de o saptamana, a profesorilor: Gunther Pusch de la Facultatea de Inginerie de Petrol a Universitatii Tehnice din Clausthal (Germania), Ole Torsaeter si Tom Jelmert, de la Universitatea din Trondheim, Norvegia.
 • Absolvirea scolii noastre de catre un inginer din Ecuador.
 • Realizarea a 6 mobilitati cadre didactice (una la universitatea din Clausthal-Germania, una la Universitatea din Trodheim-Norvegia, doua la Institutul Francez de Petrol si doua la Politehnica din Torino, Italia), precum si o mobilitate cursanti (la Universitatea din Clausthal, Germania).
 • Configurarea posibilitatilor organizarii si desfasurarii altor tipuri de cursuri postuniversitare in domeniul ingineriei zacamintelor de petrol.
 • Initierea colaborarii interuniversitare prin intermediul programului Socrates, concretizata prin 5 mobilitati studenti romani (de la UPG Ploiesti) si o mobilitate studenti italieni (de la Institutul Politehnic din Torino).

Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Programul de educatie permanenta, initiat in anul 1993, a permis specializarea a peste 104 ingineri in domeniul recuperarii petrolului prin injectie conventionala sau imbunatatita de apa in zacamintele de hidrocarburi, cu larga extindere in domeniile ingineriei zacamintelor de titei si gaze, extractiei petrolului, forajului sondelor si simularii numerice a proceselor de recuperare a petrolului in conditii de mare complexitate. O mare parte dintre absolventii acestor cursuri academice postuniversitare ocupa posturi de mare raspundere profesionala in tara sau strainatate. Baza materiala si experienta dobandita in aceasta perioada pot fi folosite pentru organizarea de noi programe de educatie permanenta diferentiate atat ca structura si mod de desfasurare cat si ca tematica, in conformitate cu cerintele pietii muncii din domeniul extractiv al industriei petrolului.

Adresa:
B-dul Bucuresti nr. 39, Ploiesti
Tel: + (40) 0244 173 171/294
0244 176 523
Fax: + (40) 0244 175 847

Persoana de contact:
Prof. dr ing. Ion Cretu
E-mail: ion_cretu@hotmail.com
ion_cretu@mail.upg-ploiesti.ro


Inapoi