Universitatea de Vest Timisoara


Centrul de educatie continua si invatamant deschis la distanta ( CECIDD )
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr Dumitru Haragus
PROIECT BM - CNFIS 46 / Runda 3

Programul de educatie permanenta la care grantul CNFIS a participat cu finantarea:


Restructurarea, consolidarea si dezvoltarea activitatilor de educatie continua, deschisa si la distanta la Universitatea de Vest din Timisoara" (RECODEC)


Misiune si obiective strategice

In proiectul RECODEC obiectivul fundamental este formarea Departamentului de Educatie Continua si Invatamant Deschis la Distanta, care sa dezvolte si sa coordoneze intr-un sistem armonios, intreaga activitate de educatie continua din universitate. Acest departament a fost numit in proiect DECODD, denumire care a fost ulterior schimbata in CECIDD.

Din acest obiectiv si din strategia universitatii rezulta ca misiunea acestui centru este de a fi o structura abilitata si responsabila pentru calitatea formarii care se realizeaza prin:
 • formularea clara a programelor si obiectivelor,
 • prezentarea secventiala si modulara a parcursului de formare,
 • furnizeaza materialele necesare formarii (suporturi de curs, indrumatoare, etc.) compatibile cu posibilitatile si preferintele studentului,
 • asigura permanenta comunicare cu studentul raspunzand nevoilor acestuia cu scopul de a mentine constant interesul pentru formare,
 • asigura evaluarea si certlificarea formarii.


Surse de finantare utilizitate in initierea si dezvoltarea programului

Surse de finantare utilizate in procesul de finantare utilizate in procesul de constituire si dezvoltare a centrului CECIDD:
 • CNFIS prin programul RECODEC
 • Universitatea de Vest din Timisoara prin acordarea de spatii si prin punerea la dispozitia centrului a unor elemente de logistica (copialoare, telefon, salarii pentru personalul auxiliar, s.a.)
 • Incasari proprii prin cursurile organizate de CECIDD impreuna cu Facultatea de Stiinte Economice de la UVT.
 • Programe TEMPUS pentru unele centre IDD din facultati.

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS

Realizarea unui cadru institutional organizat la standardele europene pentru educatia continua si invatamantui deschis la distanta s-a facut cu ajutorul specialistilor straini printre care mentionam contributia deosebita a domnului Jean Uebersfeld, profesor emerit la Universitatca Paris 6, Consilier pentru formarea permanenta. In urma analizei solutiilor existente la Universitati din Occident precum si a discutiilor cu conducerea universitatii noastre, s-a ajuns la concluzia ca este potrivita urmatoarea structura organizatorica a CECIDD:
 • Conducerea departamentului este asigurata de catre un director, numit de Rector, care face politica universitatii in domeniul IDD.
 • Departamentul are, pentru inceput, personal angajat un manager executiv si un referent economic. Salariile acestor persoane sunt suportate de catre Universitate.
 • Fiecare facultate sau grup de facultati cu specific apropiat are un responsabil cu activitatile IDD care se ocupa de organizarea acestor activitati in facultate si de colaborarea cu CECIDD, pentru a obtine sprijin logistic din cadrul acestui departament (acest sprijin poate constia in administrarea cursurilor, punerea la dispozitia facultatilor a bazei materiale existente la nivel de departament, activitati de consultanta, validarea standardelor de calitate, s. a.). In unele facultati printre care matematica, stiinte economice; sociologie, litere filozofie ,si istorie, exista centre care se ocupa de derularea IDD in facultate. Coordonatorii acestor centre din facultati sunt reprezentantii facultatilor in consiliul de conducere al CECIDD. Mai exista 2 centre cu o pozitie putin diferita de cele mentionate. Acestea sunt SISEC (Scoala de inalte studii europene comparative) si DPPD (Departamentul de pregatire a personalului didactic). Relatiile dintre CECIDD si aceste centre din facultati sunt reglementate de catre Senat. Infiintarea unora dintre centrele amintite a avut sprijin financiar prin alte prograinc (TEMPUS, s.a.).
 • CECIDD poate de asemenea sa organizeze activitati dc educatie continua. CECIDD are misiunea de a sprijini si celelalte facultati ca sa-si organizeze structuri IDD performante si sa monitorizeze activitatile IDD din Universitate. Constituirea, inca din primul an, a unui nucleu de 20 specialisti formatori pentru educatia continua.si 10 specialisti pentru invatamantul la distanta, dupa care acestia sa formeze, in cascada, in ani urmatori, cadrele necesare pentru IDD este al doilea obiectiv din proiect. In acest scop cu sprijinul unor specialisti straini, au fost organizate trei seminarii de formare si mai multe conferinte ale unor experti straini din domeniu. Este pregatita activitatea proprie de instruire a altor cadre didactice din UVT, care vor desfasura activitati de invatamant la distanta, ( prin cursul METOD, derulat la distanta cu sistemul LOTUS, se realizeaza instruirea celor ce vor lucra in echipele de elaborare si derulare a cursurilor la distanta).
  Asigurarea conditiilor materiale si logistice pentru desfasurarea la nivel calitativ inalt a cursurilor EC si ID. Spatiile pentru conducerea departamentului, secretariat, sali de documentare si curs au fost reamenajate prin executarea recablarii de alimentare cu energie electrica, pamantare, cablare performanta la Internet. Aceste spatii au fost apoi dotate cu mobilier ergonomic competitiv si cu echipamente IT de ultima ora. A fost achizitionata platforma LOTUS e-learning space pentru desfasurarea asincrona a cursurilor la distanta si o parte din sistemul de videoconferinte pentru desfasurarea in sistem sincron a cursurilor la distanta.
  Cursuri. Au fost derulate de catre CECIDD in colaborare cu Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Matematica 6 cursuri de formare a unor specialisti din institutii sau intreprinderi. unele dintre acestea au fost reluate in mai multe serii sau perioade, printre acestea amintim: "Management organizational", ,,Analiza si administrarea financiara a afacerilor", s.a . In prezent oferta CECIDD, in colaborare cu facultatile: Stiinte Economice, Matematica, Chimie-Biologie-Geografie, Litere-Filosofie-lstorie, Sociologie si Psihopedagogie, contine 21 de cursuri.

Perspective de continuare a activitatilor implementate prin grant si de dezvoltare a centrului CECIDD

Oferta de cursuri va fi largita numeric si extinsa la colaborarea cu toate facultatile. Vor fi introduse cursuri ID desfasuate in spatiul virtual creat cu platforma Lotus, cu metodologii specifice ID.
Primele cursuri transmise prin videoconferinta. vor fi lansate inca din acest an.
Tehnologia de elaborare a cursurilor ED si ID ( metodologiile de proiectare si administrare a cursurilor, procedee cu randament sporit pentru elaborarea suporturilor de curs, inclusiv suporturi magnetice) va fi dezvoltata la standarde existente in prezent pe plan mondial.


Scopul si utilitatea programului

Cursurile oferite de catre CECIDD si facultatile din UVT vor raspunde cerintelor existente pe piata muncii in zona de Vest. Utilizarea invatamantului la distanta desfasurat cu mijloacele moderne, descrise mai sus, va permite acoperirea unor zone geografice mai mari (din tara si strainatate).
Utilitatea sistemului proiectat de catre CECIDD consta in optimizarea cheltuielilor de elaborare si derulare a cursurilor precum si facilitati oferite cursantilor, a caror deplasari vor fi reduse, la minimum, programul de studiu va raspunde intereselor si nevoilor lor, timpul de studiu va fi corelat mai bine cu programul de studiu.


Adresa:

Timisoara
Tel/fax: 0256/193243

Persoana de contact:
Inginer JIDAVU Tiberiu Ovidiu
Director executiv al CECIDD
E-mail:cecidd@cecidd.uvt.ro
URL: www.cecidd.uvt.ro

Inapoi