ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
FACULTATEA DE COMERT


Managementul intreprinderilor de servicii publice - curs de master
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr. Gabriela STANCIULESCU
PROIECT BM - CNFIS 69 / Runda 4
Misiune si obiective strategice
 • Satisfacerea noilor cerinte educationale create de mediul economic si social in schimbare al administratiei serviciilor/utilitatilor publice centrale si locale
 • Pregatirea si perfectionarea cadrelor de conducere care lucreaza sau/si vor lucra in intreprinderi prestatoare de servicii/utilitati publice la nivel central si local
 • Realizarea instruirii permanente a oficialilor si managerilor alesi si/sau numiti, pentru a creste eficienta si performanta serviciilor/utilitatilor pubnlice
 • Schimbarea mentalitatii furnizorului de servicii/utilitati publice
 • Furnizarea instrumentarului economic necesar pentru externalizarea serviciilor/utilitatilor publice si accesul tertilor la retelele de utilitati
 • Sustinerea procesului de adaptarea a serviciilor/utilitatilor publice la cooperarea internationala si integrarea europeana

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Internationala: Banca Mondiala 70%
Nationala: Buget national 30% si taxe de participare la curs (6 mil.lei/trim x 3 trimestre x 25 participanti, in anul I de desfasurare).
Dupa terminarea finantarii internationale proiectul se va autosustine din taxe.

Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului
 • Cursul a fost solicitat si pentru anul universitar 2002/2003; Senatul ASE a alocat 50 de locuri pentru admitere
 • Cursul se va autosustine si a fost preluat in oferta de cursuri de educatie permanenta a ASE-ului

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • La curs participa directori generali, directori, persoane cu functii de raspundere din marile companii nationale de utilitati publice (de exemplu METROREX si Compania Nationala de apa), prefecturi, CONNEX, etc.
 • Au aparut 4 manuale (Managementul utilitatilor publice, Sisteme comparate de administratie publica europana, Managementul turismului durabil in centrele urbane, Managementul operatiunilor de turism) si 1 dictionar poliglot
 • Laboratorul de informatica al Catedrei de Turism- servicii a fost dotat cu echipamente informatice moderne ( 3 laptop-uri, camera video cu captare din calculator,etc.
 • A fost amenajat spatiulde desfasurare a cursurilor si seminariilor
 • Se va lansa un site cu lucrarile de dizertatie ale primilor absolventi (in limba romana si engleza)


Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Cursantii provin in marea lor majoritate din intreprinderile si companiile de utilitati publice; pregatirea corespunde cerintelor actuale de formare a personalului pentru exploatarea utilitatilor/serviciilor publice.


Alte informatii
 • S-au derulat 2 trimestre; dizertatia va fi sustinuta in februarie 2003
 • Inscrierile pentru anul universitar 2002/2003 vor incepe in septembrie 2002


Adresa:
Piata Romana nr.6, sector 1,
7000, Bucuresti
Tel / Fax: +(40) 21 - 212 8623

Persoana de contact:
Prof. univ. dr. Gabriela Stanciulescu
E-mail:gabriela@rnc.ro


Inapoi