Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
Centrul de Microscopie-Microanaliza si Procesarea Informatiei


MICROSCOPIA CONFOCALA CU BALEIAJ AL FASCICOLULUI LASER UTILIZATA PENTRU INVESTIGATII OPTICE DE MARE REZOLUTIE. PROGRAME DE PREGATIRE PERMANENTA BAZATE PE INVESTIGATII IN MICROELECTRONICA, MEDICINA, MEDICINA VETERINARA SI BIOLOGIE.
- material transmis la data de 9 mai 2003 - Director de proiect: prof. Gheorghe A. Stanciu
PROIECT BM - CNFIS 242 / Runda 4
Misiune si obiective strategice

Proiectul urmareste dezvoltarea procesului de invatamant prin introducerea unor discipline noi, bazate pe cunostiintele acumulate in ultimii ani intr-un domeniu de mare actualitate: Microscopia cu baleiaj laser. Pentru realizarea acestui deziderat au fost propuse obiectivele:
 • Acumularea de cunostinte in stocarea de informatii despre teatru pe CD-Rom si transmiterea acestora pe Internet.
 • Realizarea unui laborator modern de microscopie confocala cu baleiaj al fasciculului laser in scopul punerii la punct a unor metode de microscopie si microanaliza nedistructive cu aplicatii in domenii in domenii ca: microelectronica, biologia, medicina, medicina veterinara, agricultura, controlul alimentelor etc.
 • Realizarea unui program de invatamant care sa ofere pregatire si informatie industriei si comunitatii stiintifice. Acest obiectiv va fi atins prin cursuri de pregatire si cercetari efectuate la cerere;
 • Pregatirea tinerilor pentru cariere profesionale intr-o varietate de aplicatii ale microscopiei si microanalizei.
 • Doua cursuri de master pentru absolventii: Universitatii “Politehnica" din Bucuresti, Facultatii de Fizica, Facultatii de Medicina, Facultatii de Biologie, Facultatii de medicina Veterinara; In prezent cursul de Microscopie Optica face parte din programul de pregatire al cursului de masterat: Fizica tehnica. Din pacate acest curs nu beneficiaza de un suport experimental corespunzator;
 • Realizarea unor cercetari de varf in domeniile mentionate in cadrul pregatirii pentru obtinerea titlului stiintificde doctor;
 • Dezvoltarea colaborarilor internationale internationale inclusiv obtinrea de fonduri in cadrul unor programe bilaterale de cercetare stiintifica sau in cadrul unor programe internationale .

 • Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

  Grantul CNFIS cu finantare 70% Banca Mondială si 30% Guvernul României


  Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
  • Crearea Centrului de Microscopie- Microanaliza si Procesarea Informatiei;
  • Crearea in cadrul Centrului a unui laborator foarte modern de Microscopie confocala cu baleiaj laser bazat pe un sistem Leica echipat cu trei laseri (He-Ne, Ar, Kr). Sistemul poate lucra de asemenea in modul de excitatie cu fotoni multipli generata de un laser acordabil cu Ti:safir (700 nm- 850 nm);
  • Introducerea unui curs (Metode optice de mare rezolutie) in cadrul programului de master "Tehnologii optice" (Departamentul de Fizica).
  • Introducerea unui curs de "Aplicatii ale laserilor" pentru studentii anului III al Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor
  • Initierea unor cercetari in domeniu pentru un numar de 6 doctoranzi;
  • Initierea unui program de cercetare bilateral cu Univeristatea Aristotel din Salonic, in vederea unor investigatii pe biomateriale;
  • Incheierea unor protocoale de colaborare cu universitati de prestigiu: Swinburne University (Melbourne), University of Sydney, University of Wisconsin (Madison), University of Genoa, University of Amsterdam.
  • Publicarea a patru lucrari stiintifice in reviste internationale de prestigiu.

  Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

 • Raspandirea informatiilor despre posibilitatile oferite de echipamentele Centrului in vederea atragerii absolventilor facultatilor de Fizica, Biologie, Medicina si Medicina veterinara la cursurile de master si pentru a-si desfasura activitatea de cecetare in cadrul unor programe de doctorat;
 • Dezvoltarea unui program de master in domeniul microscopiei cu baleiaj laser;
 • Cursuri de scurta durata pentru initierea tinerilor in domeniul Microscopiei cu baleiaj laser si al aplicatiilor acesteia;
 • Dezvoltarea Centrului in cadrul unor programe de cercetare internationale;
 • Activitatea tinerilor va fi sustinuta prin burse in cadrul unor laboratoare foarte moderne, ale universitati de mare prestigiu, cu care Centrul are programe de colaborare.

 • Tel/Fax: 021/4029110
  Persoana de contact:
  Prof. G. A. Stanciu
  E-mail: stanciu@physics.pub.ro
  www.cmmpi.pub.ro  Inapoi