UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


Centrul Regional de Educatie Continua si Reorientare Profesionala
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr Gheorghe Matei
PROIECT BM - CNFIS 41 / Runda 3
Misiune si obiective strategice

In derularea programului s-a pornit de la nevoia stringenta de reformare a educatiei continue prin scoli de inalte studii post-universitare si cursuri intensive de scurta durata, avand in vedere mai multe cerinte majore ale actualului sistem de educatie continua prin invatamantul superior economic:
 • crearea unei dimensiuni europene a managementului universitar;
 • trecerea de la tipul actual de invatamant informative la tipul de invatamant formativ;
 • cresterea calitatii si a garantarii in procesul educatiei continue;
 • conexiunea de tip feed-back in pregatirea absolventilor de invatamant superior din diverse domenii cu noile relatii si servicii financiare, finante publice, asigurari si cu sistemul bancar adecvat economiei de piata.
 • promovarea comunicari cu alte intitutii de invatamant din Romania si din strainatate.
Obiectivul fundamental este realizarea unei concordante a procesului de educatie continua din Romania cu tendintele europene si internationale.
Programul are in vedere crearea unui sistem de educatie continua in domeniul economic, compatibil cu cerintele economiei romanesti privind formarea unor specialisti care sa poata lucra in echipe complexe pentru rezolvarea unor probleme de tip multidisciplinar.


Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului
 1. Resurse proprii:
  • cadrele didactice de la catedra de finante, management si analiz economico-financiara;
  • sprijinul unui specialist in pedagogia moderna de la Centrul de resurse pentru invatare;
  • sponsorizare de la BRD-SG Sucursala Craiova pentru editarea lucrarii "Gestiune bancara"
  • accesul la mijloacele de informatizare ale Facultatii de Stiinte Economice si ale Institutului de Administrare a Intreprinderilor;
  • doua laboratoare pentru simulari financiar-bancare;
  • sume provenite din taxe de la cursantii Centrului Regional de Educatie Continua si Reorietare Profesionala.
 2. Resurse externe, solicitate de la Guvern si de la Banca Mondiala:
  • sume pentru procurarea de noi echipamente informatizate si alte echipamente universitare;
  • asistenta din partea unor cadre didactice din tarile europene sau alte tari cu invatamant performant in domeniul educatiei permanente cu profil financiar-bancar si de sigurari;
  • efectuarea unor stadii de documentare in tara si strainatate;
  • crearea unei baze de date privind educatia continua in cadrul Centrului Regional de Educatie Continua si Reorientare Profesionala.


Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • imbunatatirea planurilor de inavatamant, a continutului programelor analitice, a metodelor de predare si evaluare a cursantilor care contribuie la sprijinirea eforturilor de reforma a formarii continue si la crearea, in acest sens a unei scoli de inalte studii postuniversitare in domeniul finante-banci-asigurari;
 • cresterea responsabilitatii in asigurarea unei pregatiri corespunzatoare a cursantilor, concretizata in imbunatatirea calitatii si eficientei in formarea continua in domeniul economic, in general, si in special, in domeniul finante banci-asigurari;
 • crearea unei dimensiuni europene a managementului universitar care contribuie la o noua politica de dezvoltare a formarii continue, conform reformei curriculare din invatamantul superior romanesc;
 • instituirea unei noi conceptii despre universitate corelata cu schimbarile care s-au produs in exercitarea autonomiei universitare, in conducere si administratie, in organizarea curriculum-ului si a cercetarii, in modalitatile de finantare si gestionare a fondurilor;
 • promovarea pe scara larga a comunicarii cu alte institutii de invatamant superior din tara si strainatate.

Scopul si utilitatea programului

Scopul programului il constituie reevaluarea modului de formare a specialistului polivalent, avand in vedere necesitatea reorientarii profesionale, indeosebi a absolventilor de invatamant superior.
Cea mai mare parte a absolventilor cursurilor de inalte studii postuniversitare si ai cursurilor intensive de scurta durata, fiind policalificati, au fost promovati in functiile superioare in unitatile in care lucreaza sau au fost angajati in institutii financiar-bancare si de asigurari.
Prin scoala de inalte studii postuniversitare au fost pregatiti anual 50 specialisti, iar prin cursurile intensive de scurta durata 100 specialisti, solicitarile de perfectionare prin studii postuniversitare depasind capacitatea de scolarizare existenta, motiv pentru care se justifica continuarea activitatii Centrului Regional de Educatie Continua si Reorientare Profesionala.


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

Pornind de la realizarile programului si de la obiectivele propuse continuarea proiectului se impune din urmatoarele considerente:
 • continuarea activitatii Centrului Regional de Educatie Continua si Reorientare Profesionala va conduce la permanetizarea preocuparilor pentru imbunatatirea planurilor de invatamant, a continutului cursurilor si proiectelor, a modalitatilor de pregatire si evaluare profesionala;
 • existenta unui spatiu in care se afla o documentatie corespunzatoare, personal format din cadre didactice si o logistica corespunzatoare pentru realizarea instruirii pedagogice specifice invatamantului postuniversitar din domeniul finante-banci-asigurari;
 • continuarea legaturilor cu toate institutiile financiar-bancare si de asigurari, cu publicatii de specialitate, cu autoritatile locale, cu diverse organizatii guvernamentale si non-guvernamentale;
 • permanetizarea legturilor cu agentiile de ocupare si formare profesionala pentru sprijinirea incadrarii absolventilor cursurilor postuniversitare si a celor intensive de scurta durata.

Adresa:
Strada Al. I. Cuza nr. 13
1100 Craiova
Tel/fax: + (40) 251 - 411 411

Persoana de contact:
Prof. dr Gheorghe Matei
Lect. univ. dr Cristi Spulbar


Inapoi