Academia de Studii Economice
Departamentul de Formare Permanenta


Perfectionarea economica postuniversitara a personalului de decizie/executie din economie
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr. Dodescu Gheorghe
PROIECT BM - CNFIS 39 / Runda 3
Misiune si obiective strategice

Obiectivele strategice ale acestui grant se inscriu pe linia ASE de imbunatatire continua a procesului de invatamant prin crearea de noi cursuri de masterat si post-universitare.
Activitatea din cadrul proiectului se inscrie in sistemul educatiei continue, focalizata pe cadrele cu pregatire universitara si care ocupa pozitii/functii de decizie/executie ce presupun sarcini si raspunderi de natura economica.
Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Initial, sursele de finantare au provenit in intregime din fondurile ASE, apoi la acestea s-au adaugat veniturile proprii ale Departamentului obtinute din taxe incasate de la cursanti.
Grantul CNFIS 39 si-a adus, de asemenea, o contributie extrem de importanta la finantarea activitatilor din cadrul Departamentului si la definitivarea unei baze materiale deosebit de valoroase pentru cursanti.


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

In situatia dezvoltarii si diversificarii ofertei de cursuri de formare permanenta (postuniversitare, aprofundate, masterat) este necesara o amplificare a eforturilor depuse de personalul de specialitate al Departamentului de formare permanenta.
Practic, pentru anul universitar 2002-2003 se previzioneaza o oferta de peste 100 de cursuri de perfectionare si specializare postuniversitara si aproximativ 10 cursuri tip master.
De asemenea, vom dezvolta formarea permanenta la distanta prin organizarea de cursuri postuniversitare si master cu ajutorul televiziunii si Internet-ului (cursuri video in regim interactiv).


Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
  • In prezent, spatiul de invatamant pentru formare Permanenta dispune de o sala de biblioteca, de 2 sali de curs cu circa 35 de locuri fiecare si de 6 sali de lucrari practice si laboratoare de cate 12-24 de locuri, dotate cu utilitati si mobilier adecvate nevoilor de invatamant: mese, scaune, table speciale, instalatie electrica pentru calculatoare.
  • Imbunatatirea apreciabila a gradului de dotare tehnica a Centrului de formare permanenta al ASE, situat in strada Tache Ionescu nr.11, prin achizitionarea a 28 de calculatoare personale, 2 scannere, 4 imprimante laser alb/negru si o imprimanta color, 4 video TV si 4 combine muzicale pentru laboratorul de limbi straine, aparat fix multifunctional, video-camera pentru laboratorul multimedia.
  • Definitivarea retelei INTERNET la etajul 1 si la parterul imobilului.
  • Achizitionarea a 3 video proiectoare si a unei camere video pentru documente si amenajarea salii 8105 ca sala multimedia.
  • Imbunatatirea gradului de dotare a salilor de curs cu aparatura audiovizuala (combine muzicale cu CD, video-televizoare)
  • Cresterea considerabila a calitatii procesului de invatamant, derulat la nivel de cursuri postuniversitare si masterat.


Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Piata muncii in acest domeniu este extrem de diversificata. Sustinerea logistica a derularii programelor ASE de formare permanenta asigurata de finantarea Bancii Mondiale, a condus la cresterea numarului de cursanti la cursurile tip MASTER si postuniversitare de scurta durata. De asemenea, a facilitat realizarea de cursuri in regim interactiv, prin participarea efectiva a cursantilor la dezbaterea unor probleme.


Adresa:
Piata Romana nr.6, sector 1,
7000, Bucuresti
Tel: + (40) 021 - 610 7791Persoana de contact:
Prof. Dr. Gheorghe Dodescu
E-mail:gdodescu@ase.ro.
Lector dr. Razvan Daniel Zota
director Academia Cisco ASE
E-mail:zota@ase.ro

Inapoi