Academia de Studii Economice Bucuresti


PERFECTIONAREA PREDARII SI INVATARII STIINTELOR ECONOMICE FOLOSIND SOFTWARE MATEMATIC SPECIALIZAT
Director de proiect: Prof.univ.dr. Cenusa Gheorghe
PROIECT BM - CNFIS 93 / Runda 4
Misiune si obiective strategice
 • Folosirea noilor tehnologii si instrumente educationale pentru a invata studentii sa descrie si sa modeleze intr-un limbaj riguros economico-matematic o problema economica, sa o rezolve si sa ia decizii in urma rezolvarii modelului, alegand instrumentele informatice cele mai adecvate si sa utilizeze rezultatele acestei activitati.
 • Imbunatatirea calitatii si eficientei cursurilor prin crearea unui cadru participativ de transmitere a cunosstintelor si formare a deprinderilor si priceperilor de lucru in activitatea economica, perfectionarea procesului didactic actual furnizand studentului cunostinte reale si moderne de intelegere si modelare a situatiei economice actuale-interne si internationale;
 • Adaptarea desfasurarii seminariilor la cerintele unui invatamant superior economic modern si responsabil prin sporirea si diversificarea activitatii practice a studentilor;
 • Schimbarea modului actual de examinare si de apreciere a nivelului de cunostinte asimilat de catre studenti. in vederea amplificarii spiritului de competitivitate al absolventilor in luarea deciziilor eficiente si pentru integrarea cu succes a acestora in mediu concurential de afaceri;
 • Informatizarea intregii activitati didactice, pentru cursurile de zi cat si pentru transmiterea la distanta a cunostintelor. Se are in vedere perfectionarea activitatii de educare permanenta, ca raspuns la nevoia publica de informare, atat pentru studentii la distanta cat si pentru alte persoane in cautare de informatii;
 • Deschiderea spre comunicare si colaborare cu cadre didactice si studenti din alte centre universitare din tara si strainatate.

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Grantul CNFIS cu finantare 70% Banca Mondiala si 30% Guvernul Romaniei


Atingerea scopului va avea drept consecinte:
 • Perfectionarea procesului didactic actual, care va deveni mai performant, furnizând studentului cunostinte adecvate si metode mai eficiente in modelarea realitatii economice actuale, interne si internationale;
 • Integrarea optima a absolventilor si sporirea compatibilitatii lor cu mediul economic international, pastrând caracteristicile locale;
 • Amplificarea eficientei decizionale atât la nivel microeconomic, cât si la nivel macroeconomic.

Derularea proiectului:

 • ETAPA PILOT (1998 – 2001): A urmarit identificarea unor produse software adecvate scopului propus, achizitionarea si testarea lor in unele activitati cu studentii;
 • ETAPA DE PREGATIRE A EXPLOATARII DIDACTICE EXTINSE (2001 – 2004): Sarcinile etapei sunt:
  • Proiectarea si achizitionarea unei infrastructuri informatice adecvate scopului dat, care sa asigure o exploatare eficienta pe parcursul urmatorilor ani.
  • -Construirea unui laborator informatic dedicat scopului proiectului.
   -Extinderea conectarii la Internet si facilitati conexe.
   -Achizitionarea de documentatie si upgrade-uri pentru software-ul existent si pentru alte produse software.
   -Achizitionarea unui instrumentar pentru confectionarea si pregatirea materialelor didactice.
  • Cuplarea si integrarea in activitatea curenta a structurii informatice rezultate.
   -Familiarizarea cu echipamentele si instrumentarul hardware si testarea lor;
   -Familiarizarea cu produsele software si testarea lor;
   -Formularea propunerilor de perfectionare, modernizare, dezvoltare si, eventual, de restructurare a activitatilor didactice si stiintifice curente;
   -Validarea propunerilor facute si amendarea lor;
  • Pregatirea etapei urmatoare: de consolidare a constructiei realizate.
  • -Inchegarea unor colective multidisciplinare in jurul unor tematici comune;
   -Proiectarea/reproiectarea unei structuri informatice flexibile in vederea folosirii acesteia intr-un mediu concurent multidisciplinar;
   -Promovarea instrumentelor software matematice in analiza fenomenelor economice;
   -Formularea propunerilor de utilizare interdisciplinara.
  Pentru realizarea acestora, etapa fost defalcata in trei pasi.
  • Primul pas (2001-2002) a vizat realizarea infrastructurii informatice (laborator cu 16 calculatoare dotat minimal din punct de vedere software, a unei statii multimedia si a unui nucleu mobil de prezentare).
  • Al doilea pas (2002-2003) urmareste realizarea jonctiunii cu activitatea curenta.
  • Al treilea pas (2003-2004) urmareste formularea propunerii de utilizare multidisciplinara. Etapa presupune intarirea legaturilor cu celelalte catedre din cadrul A.S.E., precum si a legaturilor cu alte catedre din centre universitare din tara si strainatate. O prima etapa de contactare directa a fost realizata in Grecia, Franta si Germania. O alta prioritate a etapei este cresterea puterii de documentare.
 • ETAPA DE CONSOLIDARE A CONSTRUCTIEI REALIZATE. Va prezenta prima bucla de feed-back. Se va urmari achizitionarea altor produse software si formularea unor propuneri de licente multi-user sau licente la nivel de site.
 • ETAPA DE EXPLOATARE EXTINSA. Va urmari validarea propunerilor prin asigurarea continuitatii folosirii produselor software in studii de specialitate. Pregatirea extinderii licentelor si achizitia lor este partea proiectului ce va necesita mobilizarea unui mare volum de resurse.
 • ETAPA DE EVALUARE A INTREGULUI DEMERS FACUT. Va prezenta a doua si ultima bucla de feed-back de corectie. In final se va masura eficienta intregului demers facut.
 • Durata estimata a proiectului: Septembrie 1998 – Septembrie 2008

 • Adresa:
  Telefon: 021/2112650 int. 266

  Persoane de contact:
  Prof.univ.dr. Cenusa Gheorghe – director grant
  Conf.univ.dr. Raischi C-tin
  Lect.univ.dr. Neculaescu Cristian
  E-mail: cristiann@ase.ro
  Lect.univ.drd. Veghes Ovidiu
  E-mail: ovidiuvv@ase.ro


  Inapoi