Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Facultatea de Biotehnologii


Modernizarea pregatirii specialistilor in biotehnologii aplicate
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr Campeanu Gheorghe
PROIECT BM - CNFIS 141 / Runda 2 continuari
Misiune si obiective strategice
 • dezvoltarea informationala a facultatii si completarea bazei materiale a laboratoarelor de lucrari practice;
 • crearea unui sistem informational-instrumental activ prin perfectionarea informationala si extinderea bazei materiale a facultatii;
 • dezvoltarea din punct de vedere al aplicatiilor practice a sistemului informational-instrumental existent;
 • crearea unui Centru de Excelenta de Biochimie aplicata si Biotehnologie, ca baza tehnico-stiintifica a pregatirii specialistilor in biotehnologii aplicate si crearea premiselor de autosustinere financiara a sa pe termen lung.

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Grantul CNFIS cu finantare 70% Banca Mondiala si 30% Guvernul Romaniei


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului
 • obtinerea de contracte sau subcontracte de cercetare din partea Institutelor de cercetare-dezvoltare pe temele dezvoltate in cadrul Grantului, pentru care cadrele didactice poseda experienta si competenta necesara, iar in facultate exista dotarea tehnica adecvata;
 • se preconizeaza dezvoltarea colaborarilor internationale ale cadrelor didactice din facultatea noastra si aplicarea unor finantari din partea organismelor europene de profil;
 • se intentioneaza auditarea unor laboratoare drept laboratoare de analize pe contract, pentru beneficiari industriali.

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • s-a realizat crearea unei infrastructuri informationale si informatice (achizitionarea de computere performante, conectare la Reteaua de date a Invatamantului superior (RoEduNet), achizitionarea copiator si retroproiector);
 • s-a dezvoltat baza materiala a laboratoarelor prin achizitionarea de aparate noi, acestea permit efectuarea la standarde internationale atat a lucrarilor practice cuprinse in planul de invatamant al facultatii cat si a diverselor activitati de cercetare (spectrofotometru FT-IR model 360 AVATAR, cromatograf HPLC WATERS Alliance, centrifuga cu racire si accesorii SANYO, agitatoare magnetice, balante electronice);
 • s-a amenajat un laborator nou destinat realizarii unor analize calitative si cantitative;
 • s-au elaborat lucrari stiintifice originale prezentate la conferinte si congrese din tara/strainatate sau publicate in reviste recenzate ISI;
 • s-au creat cercuri studentesti de cercetare de profil (chimie, biochimie, informatica);
 • s-a infiintat Centrul de Excelenta de Biochimie Aplicata si Biotehnologie;
 • s-au efectuat stagii de specializare in strainatate ce au permis modernizarea tehnicii de cercetare precum si a metodelor didactice de predare si evaluare a cunostintelor.

Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)
 • prin participarea la cursuri si stagii de specializare in strainatate s-au format cadre didactice cu inalte competente in domeniile abordate, facand posibila o exploatare corecta si eficienta a aparatelor din dotare;
 • s-au organizat concursuri de selectie pentru acordarea de burse private de la institute de cercetare, urmate de contracte ferme de angajare, fiind selectati trei studenti de la specializarea biotehnologii medical-veterinare care vor lucra la Institutul Pasteur;
 • studentii sunt angrenati in activitati de cercetare inca din anii mici, identificandu-si afinititatile si crescandu-le astfel sansele de reusita profesionala;
 • prin cooptarea unor specialisti din industrie, cu atributii de conducere la nivelul institutelor de cercetare si implicarea acestora in prezentul program s-a imbunatatit transferul de cunostinte de ultima ora si know-how dinspre beneficiar spre formator.

Adresa:
Bulevardul Marasti Nr. 59
Sector 1, Bucuresti
Tel: + (40) 021 - 224 2182

Persoana de contact:
Prof. dr Campeanu GheorgheInapoi