Universitatea Politehnica Bucuresti


Retea pentru educatie continua In informatica aplicata In domeniul stiintei materialelor
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr. ing. Daniel Bunea
PROIECT BM - CNFIS 221 / Runda 4Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Infrastructura necesara desfasurarii activitatii didactice au fost realizate din cadrul grantului CNFIS cod 48 (70% contributia Bancii Mondiale si 30% contributia Guvernului Romaniei)


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului
 • Extinderea retelei pentru IASM si implementarea acesteia In noi centre universitare In vederea familiarizarii cursantilor cu serviciul de baza al Internet-ului, precum si a asigurarii unei pregatiri de Inalt nivel Intr-unul din domeniile mai sus mentionate;
 • Largirea domeniului de instruire prin introducerea unor noi cursuri multimedia In domeniul Stiintei Materialelor, cum ar fi:
  • Modelarea si simularea proceselor metalurgice
  • Notiuni de modelare matematica si programe pentru simularea proceselor industriale si proiectare tehnologica
  • Concepte noi privind caracterizarea termofizica a materialelor

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS

Realizarea unei retele de educatie si perfectionare continua pentru informatica aplicata In domeniul stiintei materialelor, destinata studentilor, cadrelor didactice, specialistilor din domeniu, cadrelor medii, cercetatorilor, aspirantilor la doctorat si masterat, avand urmatoarele directii:
 • Realizarea infrastucturii retelei pentru informatica aplicata In domeniul stiintei materialelor (IASM): laborator de informatica aplicata In domeniul stiintei materialelor, cu 12 posturi de lucru si conectare independenta la reteaua Internet, laborator pregatire probe metalografice, laborator analiza cantitativa computerizata;
 • Implementarea unei retele de Invatamant la distanta In domeniul stiintei materialelor, cu Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" din Iasi - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Universitatea "Valahia" din Targoviste - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica din Timisoara - Facultatea de Inginerie Hunedoara;
 • Organizarea de cursuri intensive si de lunga durata, de initiere si perfectionare, precum si de ateliere de lucru Ón domeniile:
  • Software de tehnoredactare si prezentare (2-4 luni);
  • INTERNET - Concepte de baza (1-3 luni);
  • Utilizarea pachetului Mathcad (1 luna);
  • Concepte noi privind tehnica pregatirii probelor pentru analiza calitativa si cantitativa computerizata (1 luna);
  • Initiere in utilizarea sistemelor computerizate de analiza de imagini (2 luni);
  • Microscopie optica cantitativa computerizata (3-6 luni).


Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Proiectul si-a propus realizarea unei retele de educatie continua Intr-un domeniu de studiu extrem de important In contextul actual al economiei nationale.
Plecand de la consideratiile anterioare, proiectul prezentat a urmarit realizarea unui centru de excelenta In domeniul informaticii aplicate pentru stiinta materialelor, conectat cu principalele centre universitare la nivel national care sa permita lansarea unui program amplu de educatie permanenta In domeniu, concretizat prin cursurile de initiere si perfectionare mentionate, ateliere de lucru In colective de cercetare, reconversia sau reprofilarea specialistilor si a personalului mediu din domeniul stiintei materialelor.Adresa:
Splaiul Independentei 313,
77206 Bucuresti
Tel/fax: + (40) 21 - 410 39 85

Persoana de contact:
Prof. dr. ing. Daniel BuneaInapoi