Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
Facultatea de Textile - Pielarie
Catedra de Management


Crearea unei retele nationale de intreprinderi simulate in universitati din Romania
- material actualizat la data de 8 mai 2003 -

Director de proiect: Prof. dr ing. ec. Costache Rusu
PROIECT BM - CNFIS 93 / Runda 3

Misiune si obiective strategice
Misiune

 • Integrarea mai rapida a angajatilor intr-o intreprindere reala;
 • Fluentizarea relatiei instructie - productie ;
 • Integrarea sistemului de formare romanesc in sistemul educational international

Obiective

 • Asigurarea mijloacelor proprii pentru pregatirea practica a studentilor intr-o intreprindere simulata;
 • Acordarea de consultanta pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;
 • Formarea unui grup de specialisti capabili sa gestioneze o intreprindere reala (formarea formatorilor);
 • Adaptarea programului de invatamant la exigentele invatamantului occidental.

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Banca Mondiala prin prezentul grant, universitatile participante din fonduri proprii, alte programe (de exemplu TEMPUS si Leonardo)


Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului
 • Obtinerea unor finantari noi de la Banca Mondiala, Uniunea Europeana, Agentiile de dezvoltare regionala etc;
 • Instituirea unei taxe pentru persoanele care doresc sa se instruiasca prin acest sistem practic;
 • Finantarea de catre universitati a activitatii intreprinderilor simulate;
 • Finantare directa de catre unitatile economice care isi instruiesc personal in cadrul intreprinderilor simulate;
 • Colaborare cu Agentiile judetene de ocupare si formare profesionala etc.

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • Crearea a patru intreprinderi simulate in cele patru universitati participante si a centralei de simulare in cadrul Universitatii Tehnice Cluj Napoca, afilierea experimentala a retelei romanesti care cuprinde 12 intreprinderi simulate la reteaua mondiala EUROPEN;
 • Instruirea practica anuala a unui numar de peste 400 studenti de la profilul inginerie economica;
 • Innoiri ale procesului de invatamant:, tehnici noi de predare-invatare, tehnici noi de evaluare.
 • cursuri noi introduse : Managementul intreprinderii simulate.


Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Reteaua nationala de intreprinderi simulate, afiliata la reteaua mondiala EUROPEN reprezinta o forma moderna de instruire, utilizata in toata lumea (reteaua mondiala cuprinde peste 4000 de intreprinderi simulate) prin intermediul careia, cursantii invata lucrand efectiv. Se scurteaza astfel foarte mult timpul de acomodare cu locul de munca. Se ofera pe piata muncii specialisti foarte bine pregatiti practic, care pot intra imediat in activitate, fara perioade de probe sau de invatare.
Intreprinderea simulata se adreseaza, prin continutul activitatii, absolventilor facultatilor cu profil tehnic, studentilor de la profilul de Inginerie Economica, incepand cu anul III de studii, precum si studentilor de la alte profile si absolventilor altor facultati, care doresc sa-si dezvolte aptitudini necesare afacerilor mici si mijlocii. Programul se poate adresa si somerilor in vederea reinstruirii; noilor angajati in firma; celor care intentioneaza sa-si infiinteze o firma proprie.
Beneficiarii imediati ai programului de practica in firma simulata sunt absolventii cursurilor respective, dar adevaratii beneficiari sunt firmele romanesti care vor angaja absolventii respectivi, prin reducerea costurilor si timpului de integrare profesionala si prin cresterea calitatii muncii.
Intreprinderea simulata poate intra in relatii de afaceri cu toate celelalte firme simulate din tara, iar prin intermediul centralei, cu orice firma simulata din cadrul EUROPEN.
Firma intretine relatii cu organismele guvernamentale si locale, cum ar fi:

 • Directiile de munca si protectie sociala
 • Agentiile judetene de ocupare si formare profesionala
 • Camera de Comert si Industrie
 • Registrul Comertului
 • Ministerul Muncii
Alte informatii

Managementul intreprinderii simulate - disciplina propusa in planul de invatamant de la specializarile de Inginerie economica din cadrul universitatilor participante.
Simularea productiei si afacerilor - activitate practica desfasurata in cadrul retelei internationale de intreprinderi simulate EUROPEN cu studentii de la anul IV inginerie economica, cu studentii de la anul III colegiul de organizare a productiei, cu studentii de la Cursurile Postuniversitare de Managementul afacerilor, precum si cu alte categorii de personal care solicita acest lucru.
Evaluarea cursantilor pe baza metodologiei standardizate in cadrul retelei EUROPEN, metodologie moderna, prin care se testeaza nu atat cunostintele cat mai ales abilitatile practice in diversele activitati desfasurate in cadrul intreprinderii simulate.
Consultanta acordata de specialistii intreprinderilor simulate din cele 4 universitati altor universitati si organizatii, care au infiintat si vor infiinta intreprinderi simulate, marind numarul intreprinderilor simulate din cadrul retelei romanesti infiintate prin prezentul program.
Cursuri scurte cu cursantii de la Scoala postuniversitara MBA, in cadrul intreprinderilor simulate din cele 4 universitati participante la program
Cursuri scurte cu personal administrativ din administratia publica locala si din unele societati comerciale
Practica in intreprinderile simulate cu studentii anului III colegiu de organizare a productiei
Demonstratii practice efectuate pentru studentii din tarile europene participante la programul BEST


Adresa:
Bd. D. Mangeron nr. 67
6600 Iasi
Tel/fax: + (40) 232 277 736

 

Persoana de contact:
Prof. dr ing. Gheorghe Condurache
E-mail:condur@misp.tuiasi.ro
romsim2000@yahoo.com
URL: www.cetex.tuiasi.ro


Inapoi