Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport


IDD- cadru organizatoric al educatiei permanente in domeniul activitatilor motrice formative, sportive, recuperatorii si de timp liber
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: Prof. Cirla Luciela
PROIECT BM - CNFIS 213 / Runda 3
Misiune si obiective strategice
  Programul vine in intampinarea politicilor de dezvoltare institutionala la nivelul academiei noastre. Invatamantul pe care il promoveaza are in vedere tendintele unei societati informationale avansate. Cursurile cu frecventa redusa, denumite initial IDD, se adreseaza marilor sportive si antrenori romani, care resimt necesitatea unei pregatiri profesionale riguroase si continue. Beneficiile educatiei permanente, realizata fara constrangeri de timp, apartin acestor persoane, care trebuie sa se adapteze si sa se integreze rapid intr-o societate dinamica. Crearea unor conditii de studiu simplificate si stimulative, prin calitatea dotarilor, a mijloacelor de comunicare, prin editarea unor pachete de cursuri in conformitate cu cerintele impuse de CNEAA , precum si dezvoltarea bibliotecii universitare, au devenit astfel obiective fundamentale ale programului nostru.

  Prin actiunile intreprinse s-a urmarit permanent:
  • revizuirea programelor analitice, tinand cont de opiniile studentilor, in vederea asigurarii unei mai mari flexibilitati, a unei deschideri catre piata de munca;
  • transformarea progresiva a procesului de invatare dintr-unul predominant reproductive, intr-unul creative;
  • imbunatatirea sistemului de informare prin ameliorarea infrastructurii, prin generalizarea comunicatiilor electronice.


Surse de finantare utilizitate in initierea si dezvoltarea programului
 • Grantul CNFIS.
 • Taxe de studii.
 • Servicii de editare-multiplicare.

Rezultate semnificative

Au fost achizitionate echipamente electronice de ultima generatie tehnologica (brand name), care, in present, asigura desfasurarea unor cursuri de informatica - Operare pe calculator, Informatica in motricitatea umana, Biocibernetica - si realizarea unor lucrari de cercetare stiintifica studenteasca. La aceste echipamente au acces toti studentii academiei, indiferent de liniile de invatamant carora apartin.
De asemenea, au fost dotate unele Sali de seminar si biblioteca universitara. In privinta cartilor cumparate in cadrul programului, precizam ca biblioteca universitara s-a imbogatit cu numeroase titluri. Au fost echipate cateva sali de calculatoare ale disciplinelor de specialitate si s-a constituit un centru de editare-multiplicare, cu toate accesoriile necesare unei rizografii moderne. A fost achizitionat si un video proiector multimedia necesar prezentarilor virtuale, in cadrul lectoratelor, al sesiunilor stiintifice, sedintelor doctorale sau altor manifestari stiintifice.
Alte beneficii inregistrate pana in present, datorate derularii acestui program, sunt: editarea si multiplicarea primelor materiale de studiu, dezvoltarea propriului soft (elaborarea "Programului de admitere 2001" si reactualizarea paginii web de prezentare a academiei), pregatirea primelor materiale multimedia pentru educatie permanenta.


Adresa:

Bucuresti
Tel/fax: + (40) 021 -

Persoana de contact:
Prof. Luciela Cirla
E-mail:
URL:

Inapoi