Academia de Studii Economice Bucuresti


Educatie permanenta "Perfectionarea pregatirii juridice a economistilor"
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr. Brandusa Stefanescu
PROIECT BM - CNFIS 48 / Runda 4
Misiune si obiective strategice

Programul a avut ca misiune realizarea unei baze moderne de informare - constand in tehnica de calcul, carte juridica straina de actualitate, carte romana de specialitate juridica, conectare la INTERNET, mobilitati in state cu sistem juridic semnificativ pentru abordarile de drept comparat - toate subsumate nevoii de perfectionare a cadrelor didactice, a doctoranzilor in drept din cadrul Academiei de Studii Economice, si prin intermediul lor a studentilor economisti la cursurile de zi, la distanta, studii aprofundate, masterat, cursuri postuniversitare al caror program de studii au si o componenta juridica.

Surse de finantare utilizate in initierea si dezvoltarea programului

Infrastructura necesara desfasurarii activitaatii didactice au fost realizate din cadrul grantului CNFIS cod 48 (70% contributia Bancii Mondiale si 30% contributia Guvernului Romaniei)


Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
  • Realizarea unui laborator modern de cercetare la Catedra de Drept a Academiei de Studii Economice Bucuresti dotate cu calculatoare conectate la reteaua INTERNET, imprimante, copiator - necesar informarii rapide si la zi a cadrelor didactice de specialitate juridica si a studentilor de toate gradele, precum si a doctoranzilor.
  • Realizarea unui important fond de carte juridica valoroasa romana si straina necesar pregatirii cat mai complete a cadrelor didactice si studentilor.
  • Editarea a doua cursuri universitare pentru economisti, partial subventionate din program.
  • Informarea la sursa a unora dintre cadrele didactice din catedra prin mobilitatile prevazute.


Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

Orice achizitii de tehnica de calcul moderna si de carte de specialitate de ultima ora, mai ales straina, este de mare utilitate si formatorilor si studentilor in conditiile preturilor prohibitive pe piata romana pentru cartea de specialitate in conditiile concurentei tot mai accentuate pe piata fortei de munca, informarea si instruirea studentilor economisti de toate gradele cu elemente de drept comparat este de natura sa le acorde un plus substantial de cunostinte si, prin aceasta, sa-i faca de multe ori preferati pentru angajatorii cu capital strain care opereaza in Romania sau care au contacte mai stranse cu pietele externe.
Adresa:
Piata Romana nr.6, sector 1,
7000, Bucuresti
Tel: + (40) 021 - 211 26 50 / int 217, 374

Persoana de contact:
Prof. univ. dr. Brandusa Stefanescu
E-mail:bstefanescu@k.ro


Inapoi