Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca


<
Stiintele Naturii Computationale si Studii Interdisciplinare
- material transmis in iunie 2002 - Director de proiect: prof. dr Titus Petrila
PROIECT BM - CNFIS 213 / Runda 3
Misiune si obiective strategice
  Lansarea unei activitati de formare permanenta interdisciplinara si computationala.
  Reforma a directiilor de specializare prin doctorat.
  Crearea unui nucleu de pregatire computationala si interdisciplinara care se va transforma intr-un centru de formare permanenta interdisciplinara si computationala postuniversitara deschis licentiatilor implicati in doctorat sau masterat, cercetatori sau specialisti din si din afara Universitatii.


Surse de finantare utilizitate in initierea si dezvoltarea programului

Banca Mondiala si Guvemul Romaniei, prin grant.


Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • Semnarea unui acord de colaborare intre UBB si Univ. Tehnica din Sydney (Australia) ce prevede schimb de profesori, cercetatori si studenti in domenii interdisciplinare cu accent deosebit pe probleme de mediu si de stiinta materialelor. Universitatea a primit vizita de evaluare a prof. Peter Fritz. Prof. T. Petrila a participat la Scoala de Vara Xemax (Mexic) dedicata problemelor de hemodinamica si ape reziduale, prof. D. Trif a efectuat o vizita de documentare in directia computationalitatii si interdisciplinaritatii la Univ. Columbus (Ohio), procurand un semnificativ material bibliografic. S-a desfasurat vizita prof. T. Petrila la Univ. Ballarat (Australia) pentru a colabora cu colegi australieni in directia modelarii matematice si abordarii computationale a miscarii apelor poluate, ale prof. G. Salagean si D. Trif in USA in incercarea de a realiza contacte cu universitatile americane in domeniul interdisciplinaritatii. Drd. T. loana a participat la Conferinta Intemationala FBP 2002 Trento (Italia), dedicata problemelor cu suprafata libera.
 • S-au realizat contacte cu centre de interdisciplinaritate ale Univ. din Bangkok, Singapore, Melbourne, Auckland.
 • S-a creat o baza materiala adecvata (retea de calculatoare, imprimante, copiatoare, videoproiector etc.). Suntem in negocieri pentru procurarea unor softuri specifice.
 • S-au realizat activitati complexe (expuneri, laboratoare, discutii libere) de pregatire informatica, de matematici numerice, probleme de modelare matematica in fizica, chimie, biologie, mediu la care au participat peste 100 de doctoranzi, masteranzi si alti tineri cercetatori:
  • Diferente finite
  • Calcul simbolic
  • Metode numerice pentru ecuatii si sisteme
  • Algebra liniara numerica
  • Comunicare prin internet
  • Birotica
  • Legi constitutive pentru materiale continue
  • Teoria elasticitatii
  • Fizica computationala
  • Chimie computationala
  • Biologie computationala
  • Medii continue
  • Mecanica fluidelor computationala
  • Metode statistice in stiintele naturii
  • Modele matematice in stiintele naturii
  • Dinamica fluidelor vascoase incompresibile
  • Dinamica fluidelor ideale
  • Modele pentru descrierea evolutiei marimilor fizice de interes in stiinta mediului.
 • pentru activitatile de mai sus s-a elaborat material documentar sub forma de exemplare pilot care pot fl multiplicate la cerere, de asemenea s-a elaborat o carte- manual de Metode numerice si computationale in dinamica fluidelor(T. Petrila, D. Trif).

Perspective de continuare si/sau dezvolare a programului

La Universitate exista deja un doctorand in interdisciplinaritate in cotutela axat pe studii de hemodinamica, aflat in faza de colectare si organizare a materialului bibliografic. S-a inaugurat si dotat Laboratorul de Training Multidisciplinar in cadrul Departamentului de Stiinte ale Naturii Experimentale (director prof. S. Simon, membru si in conducerea programului nostru). Acesta ca unitate permanenta a Univ. va prelua tehnica si materialele publicate functionand si dupa incheierea grantului. Din anul universitar 2002-2003 doctoranzii cu frecventa vor audia cursuri de specialitate organizate la nivelul Univ. Desi inca nu se prevad cursuri cu caracter interdisciplinar este pregatita baza materiala, documentara si umana pentru o astfel de extindere in viitorul apropiat.


Scopul si utilitatea programului (legãtura cu piata muncii)

A crescut valoarea rezultatatelor cercetarilor in cadrul doctoratelor, au aparut doctoranzi ce pregatesc teze de actualitate, cu caracter interdisciplinar, cu orientare practica. Specialistii astfel formati vor fi solicitati de toate segmentele implicate in retehnologizarea de varf a societatii romanesti. Acestia, la randul lor, la viitoarele lor locuri de munca vor contribui la instruirea interdisciplinara a altor angajati, la adaptarea lor la nevoile economiei de piata.

Adresa:

Cluj-Napoca

Persoana de contact:
Prof. T. Petrila
E-mail:tpetrila@cs.ubbcluj.ro
URL:

Inapoi