Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures

Formarea specialistilor in managementul calitatii totale (TQM) prin invatamant deschis la distanta si prin specializare de profil cu ajutorul noilor tehnologii educationale.
- material transmis la data de 8 mai 2003 - Director de proiect: Prof. dr. ing. Liviu Moldovan
PROIECT BM - CNFIS 231 / Runda 4
Misiune si obiective strategice

Specializarile dezvoltate in cadrul programului au obiective privind dobandirea de cunostinte si capabilitate pentru managerii/profesionistii calitate in ceea ce priveste:
 • organizarea, implementarea si conducerea sistemelor calitatii in conformitate cu seria de standarde SR EN ISO 9000;
 • indeplinirea sarcinilor de reprezentant al conducerii raspunzator de sistemul calitatii;
 • efectuarea de audituri interne de sistem, produs si proces;
 • efectuarea de audituri secunda parte, pentru evaluarea clientilor si subcontractantilor;
 • evaluarea patrimoniului intreprinderii.

Surse de finantare utilizitate in initierea si dezvoltarea programului
 • CNFIS
 • Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures
 • Universitatea "Politehnica" Bucuresti

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS

 • Crearea de specializari noi:
  • Studii de masterat cu o durata de 2 ani in specializarea: MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITATII, forma de invatamant la distanta:
   • dezvoltarea unui sistem interactiv de predare la distanta
   • dezvoltarea unui sistem suport pentru administrarea, prezentarea si informarea in legatura cu noile tehnologii de predare si consultanta in domeniul TQM;
   • evaluarea cursurilor virtuale.
  • Studii de masterat cu o durata de 1 an in specializarea INGINERIA SI MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE , invatamant de zi

 • Procurarea unei baze materiale moderne:
  • Laboratorul “Managementul calitatii” (sala 209) - Universitatea Petru Maior din Targu-Mures;
  • Laboratorul TQM (sala BN 212a) - Universitatea Politehnica din Bucuresti, Catedra de Management industrial.
  • Echipamente hard: Server, 16 statii de lucru, Camcorder, videoproiector, copiator, Videorecorder, televizor, combina audio, Imprimanta LaserJet, Scanner cu alimentare automata, reportofon.
  • Produse software: IBM Lotus Learning Space 3.5 Forum, Windows XP, Office XP.
  • Editare, multiplicare materiale didactice - 15 lucrari.
 • Training asigurat de experti straini:
 • Michael Danchack, Rensselaer Politechnical Institute Troy, New-York SUA.

 • Crearea “Centrului pentru formare personal si consultanta in Managementul Calitatii” , in cadrul Universitatii “Petru Maior” Tg. Mures

 • Scopul si utilitatea programului (legatura cu piata muncii)

  In acest sens se are in vedere, prin organizarea materialelor sub forma invatamantului la distanta, difuzarea informatiilor, dezvoltarea unor legaturi media, cuprinderea unor intreprinderi din zona, constituirea unor baze de date la nivel de firma, pr principii moderne, care sa inglobeze elemente stiintifice moderne: prognoze, scenarii, analize sistemice, studii de nivel tehnic, benchmarking.
  Perspective de continuare si/sau dezvoltare a programului

  Scolarizarea se organizeaza, fara contributie de la buget, sub forma de invatamat cu taxe, sustenabilitatea programului fiind asigurata datorita climatului de afaceri in curs de formare la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii, caruia componenta de management a sistemelor calitatii ii poate oferi un suport important.


  Adresa:
  Tg Mures
  Tel: 0265-133.112 int. 152 Fax: 0265-162.275
  Mobil 0740498427

  Persoana de contact:
  Prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan
  E-mail: mliviu@upm.ro
  URL: http://tqm.engineering.upm.ro

  Inapoi